Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El Ministeri de Sanitat i Política Social pretén impulsar les iniciatives que s'emmarquin en els seus objectius bàsics de prevenir l'obesitat i altres malalties cròniques derivades, a través d'una alimentació saludable i la pràctica regular d'activitat física.
Característiques principals
S'estableixen 8 modalitats de premis:
 • Premi Estratègia NAOS a la promoció d'una alimentació saludable en l'àmbit familiar i comunitari.
 • Premi Estratègia NAOS a la promoció de la pràctica d'activitat física en l'àmbit familiar i comunitari .
 • Premi Estratègia NAOS a la promoció d'una alimentació saludable en l'àmbit escolar.
 • Premi Estratègia NAOS a la promoció de la pràctica d'activitat física en l'àmbit escolar.
 • Premi Estratègia NAOS en l'àmbit sanitari.
 • Premi Estratègia NAOS en l'àmbit laboral.
 • Premi Estratègia NAOS a la iniciativa empresarial.
 • Premi Estratègia NAOS d'especial reconeixement.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
  Requisits
  Persones físiques, agrupacions amb o sense personalitat jurídica, organitzacions socials i empresarials, institucions, administracions públiques i qualsevol altra entitat pública o privada que hagi iniciat o desenvolupat alguna activitat, pla o programa amb objectius coincidents amb els de l'Estratègia NAOS.
  Dotació
  Cap modalitat dels premis té assignada dotació econòmica.
  Cadascun dels guanyadors dels Premis Estratègia NAOS rebran un trofeu i diploma acreditatius del premi.

  Arxius

  Arxiu
  Convocatòria