Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Es concediran dues modalitats:
 • Ajudes per a treballs de recerca:
  Treballs amb aplicació clínica, nous en el diagnòstic, pronòstic o tractament, o treballs dedicats a l'estudi de mecanismes bàsics que tinguin projecció en el camp de l' Al·lergologia i / o Immunologia Clínica.
 • Ajudes per a formació contínua amb estudis a l'estranger:
  Són ajudes per a facilitar la estada en centres de reconegut prestigi a l'estranger, a fi de fomentar la formació continuada en recerca d'alta qualitat en Al·lergologia.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.seaic.org/inicio/fundacion
  Requisits
  Tindran accés als beneficis del Fons els membres de la SEAIC que justifiquin la seva condició de tals en el moment de cursar la seva sol·licitud. El primer signant de la sol·licitud ha de ser membre d'honor, numerari o adherit de la SEAIC.
  Dotació
 • Ajudes per a treballs de recerca:
  15.000€
 • Ajudes per a formació contínua amb estudis a l'estranger:
  3000 €
 • Documentació
  Formulari cumplimentat que haurà d´incloure:
 • Títol
 • Paraules clau
 • Resum del projecte amb la màxima claredat i concreció amb un límit de 250 paraules
 • Exposició del tema amb referència als fonaments i a la seva situació actual
 • Comentari a la bibliografia més important i recent
 • Objectius concrets
 • Utilitat pràctica dels possibles resultats
 • Metodologia i pla de treball
 • Experiència del sol·licitant/s en el tema, incloent-hi les publicacions dels últims 5 anys .
 • Temps de realització. El termini màxim és de 3 anys.
 • Pressupost detallat explicant clarament totes les partides.
 • Conformitat escrita del Cap de Servei o unitat d'Al·lergologia i del Hospital/s o centre/s en què es realitza la investigació. Informe favorable del Comitè d'Ètica de la Institució.
 • Arxius

  Arxiu
  Convocatòria
  Sol·licitud
  Memòria