Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Les beques del DAAD ofereixen la possibilitat a acadèmics estrangers i científics de dur a terme la seva recerca o continuar la seva formació acadèmica a Alemanya. Existeixen programes de finançament per a diverses fases de qualificació i nivells de carrera professional.
Beques de recerca de curta durada del DAAD ofereixen a doctorands i joves acadèmics i investigadors estrangers l'oportunitat d'investigar a Alemanya. Hi ha diversos programes de finançament per a les diferents fases de qualificació acadèmica i per als diferents estadis professionals.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/25588/index.html
Requisits
 • Per regla general, els sol·licitants no han d'haver-se graduat fa més de 6 anys al moment de la sol·licitud. Si ja es disposa del títol de doctor, el doctorat no ha d'haver-se completat fa més de quatre anys. En el cas dels doctorands, no han d'haver iniciat el seu doctorat fa més que tres anys.
 • Els sol·licitants que han estat residint a Alemanya per més de 15 mesos al moment de la sol·licitud no podran ser considerats.
 • El projecte de recerca ha de ser coordinat conjuntament amb l'institut acadèmic d'acolliment a Alemanya. S'ha d'assignar al sol·licitant un espai de treball.
 • El nivell d'idioma requerit depèn del projecte d'estudis i de la disciplina del sol·licitant: en les humanitats, ciències socials i dret s'espera com a mínim un bon domini de l'alemany. Per a les ciències naturals i enginyeries, prova d'un bon domini de l'anglès també pot ser acceptada si l'anglès és la llengua de treball en l'institut amfitrió.
 • Dotació
  Depenent del nivell acadèmic, consisteix en quotes mensuals de 750€ per a graduats i 1,000€ per a doctorands. A més inclou una cobertura mèdica i d'accidents, una subvenció per a costos de viatge (tret que ja estiguin coberts pel país d'origen o una altra font de finançament).
  Durada
  D'un mes a un màxim de sis mesos. La durada de la beca es decideix per un comitè de selecció i depèn del projecte en qüestió i del cronograma. La beca no és renovable o prolongable.

  Arxius

  Arxiu
  Convocatòria