Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Convocar sis beques per a portar a terme sis projectes d'investigació amb la finalitat d'incentivar l'estudi en el camp de la Bioètica.
Característiques principals
Poden participar en aquesta convocatòria els projectes d'investigació que es proposin desenvolupar algun tema relacionat amb la Bioètica i la seva aplicació pràctica. Els projectes podran portar-se a terme individualment o bé en equip.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fundaciogrifols.org/ca/web/fundacio/research-grants-rules
Dotació
5.000 euros.
Documentació
Els candidats haurien de presentar una memòria d'una extensió entre 5 i 10 pàgines, escrita en català o castellà, que inclogui un pressupost.
Haurà de lliurar-se en triple versió, juntament amb el currículum vitae abreujat dels sol·licitants (en el qual consti el seu correu electrònic), l'autorització del responsable del centre on es desenvoluparà el projecte i una carta de sol·licitud d'opció a la beca.

Arxius

Arxiu
Convocatòria