Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El premi es concedirà a aquella persona que la seva tasca hagi estat altament significativa.
Els candidats podran ser proposats per investigadors, universitats, acadèmies, col·legis professionals, hospitals, empreses, fundacions i altres.
Lloc de presentació
El personal del IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fprj.es/wp-content/uploads/2016/01/BASES-2016-FPRJ.pdf
Impresos (URL)
http://www.fprj.es/basesform/
Requisits
Podrà ser candidat qualsevol persona que hagi efectuat la major part de la seva tasca professional a Espanya.
Dotació
Cent mil euros.

Arxius

Arxiu
Convocatòria