Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
S'estableix una àmplia temàtica coincident amb les línies prioritàries d'investigació en el Parc Tecnològic de Ciències de la Salut
 • Medicina regenerativa i teràpia gènica
 • Oncologia molecular i genòmica del càncer
 • Genòmica, proteòmica i farmacogenòmica
 • Immunologia i Immunopatologia
 • Parasitologia molecular
 • Neurociències
 • Nutrició, nutrigenòmica i endocrinologia molecular
 • Biotecnologia i noves dianes terapèutiques
 • Patologies cardiovasculars
 • Característiques principals
  Modalitats:
 • Investigació: Es premiarà el treball d'investigació, original i inèdit, que, segons el parer del jurat, tingui la màxima qualitat entre els presentats.
 • Divulgació: Es premiarà el programa audiovisual o imprès que s'hagi distingit per la divulgació en qualitat i quantitat de continguts en ciències de la salut sobre la temàtica abans indicada.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/fundacion/TRIPTICO-PREMIO-XII-SALUD_def.pdf
  Requisits
  Podran presentar-se a aquest concurs persones físiques o equips d'investigadors que estiguin en possessió de titulació superior. En cas de tractar-se d'equips, un dels seus components l'encapçalarà i necessàriament haurà de ser titulat superior.
  Dotació
 • Per a la modalitat d'Investigació s'estableix un premi en metàl·lic de 20.000 €.
 • Per a la modalitat de Divulgació s'estableix un premi en metàl·lic de 6.000 €.
 • Documentació
  Els treballs d'investigació seran presentats a doble espai, en format A-4 i amb una extensió màxima de 60 folis en castellà.
  Seran remeses sis còpies de cada treball presentat.

  Arxius

  Arxiu