Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Les beques de doctorat estan dirigides a fomentar l'obtenció del grau acadèmic de doctor entre els docents de les universitats d'Amèrica Llatina associades amb la Fundació Carolina. En tots els casos, és la universitat o institució educativa d'Amèrica Llatina associada amb la Fundació qui ha de postular als candidats davant la Fundació Carolina.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=3753
Requisits
Per ser candidat elegible és necessari complir els següents requisits:
 • Ser ciutadà d'algun dels països de la Comunitat Iberoamericana de Nacions.
 • Estar en possessió del títol de llicenciat o enginyer.
 • Estar en possessió d'un títol de màster obtingut conforme a sistemes educatius al marge de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que acrediti un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. S'acceptarà igualment qualsevol títol de màster expedit en un país de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti per a l'accés a estudis de doctorat.
 • Ser docent de carrera o de plantilla, o personal administratiu d'una universitat iberoamericana, i ser presentat o afavorit per ella, amb certificació de compromís institucional de tornada, una vegada finalitzats els estudis de doctorat.
 • Complir amb els requisits d'excel·lència curricular i experiència professional.
 • Complir amb les exigències legals o contractuals establertes per la universitat d'origen i per la Fundació Carolina.
 • Comptar amb una carta d'acceptació al programa de doctorat per part de la universitat espanyola.
 • No ser resident a Espanya.
 • No haver iniciat el doctorat a Espanya amb anterioritat a la sol·licitud de la beca
 • Durada
  Les beques de doctorat tenen una durada de 21 mesos distribuïts en tres anys.

  Arxius

  Arxiu