Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La xarxa espanyola d'Atenció Primària convoca ajudes per projectes que s'apliquin i desenvolupin en el camp de l'Atenció Primària.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.reap.es/becas.php
https://drive.google.com/file/d/1zvV9GCJreKNeZH11ALr-fTS6ta_y0ubB/view
Requisits
L'investigador principal i la majoria dels membres de l'equip investigador, han de treballar activament en l'Atenció Primària a Espanya. Es valorarà molt positivament que l'estudi sigui multidisciplinari, és a dir, que participin professionals de diferents branques sanitàries: Medicina, Farmàcia, Infermeria, etc.
Dotació
5.000€.
Durada
2 anys
Documentació
El text haurà d'anar mecanografiat en fulls de mida DIN A4, a doble espai deixant uns marges d'almenys 2,5 cm i amb una mida de lletra de 12 o superior. Els fulls aniran numerats correlativament a l'angle inferior dret. Cada apartat començarà una pàgina en el següent ordre:
1. Títol i investigador de contacte: (només 1 pàgina)
2. Resum:(només 1 pàgina)
3. Justificació de la importància de l'estudi: (màxim 2 pàgines)
4. Objectius: (només 1 pàgina)
5. Material i mètodes:(màxim 5 pàgines)
6. Fulls de recollida de dades
7. Resum de l'estudi pilot previ, si existeix (només 1 pàgina)
8. Bibliografia: (màxim 2 pàgines)
9. Pressupost econòmic: (només 1 pàgina)
10. Consideracions ètiques: (només 1 pàgina)
11. Currículum vitae dels investigadors (màxim 1 pàgina per persona)
12. Annexos, si són necessaris: no incloure les escales o taules d'avaluació comunament conegudes)

Arxius

Arxiu