Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
La Fundación Ramón Areces adjudicarà vint-i-dues beques per a la realització d'estudis en universitats i centres d'investigació a l'estranger, durant el curs acadèmic 2015/2016, sobre els següents temes:
 • Biología Celular i Molecular
 • Malalties Rares
 • Química
 • Física i Matemàtiques
 • Preservació de la Biosfera
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=1850&nivelAgenda=2
  Requisits
 • Nacionalitat espanyola.
 • Es considera requisit imprescindible trobar-se en possessió del títol de doctor per una universitat espanyola o estrangera, en el moment de presentar la sol·licitud. En aquesta convocatòria es donarà preferència als candidats que hagin obtingut el grau de doctor entre l'any 2012 i 2016.
 • Estar admès en una universitat o centre d'investigació a l'estranger, pel curs 2016/2017.
 • Coneixement suficient de l'anglès o de la llengua del país d'arribada.
 • Dotació
 • 2.200 euros mensuals
 • La Fundació es farà càrrec de les despeses de viatge d’anada i tornada en classe turista.
 • La Fundació contractarà una assegurança de malalties i accidents per al becari.
 • Durada
  D'un any, amb possibilitat de prorrogar-se un any més, entre l'1 d'octubre de 2016 i el 30 de setembre de l'any següent.
  Documentació
 • Sol·licitud formalitzada (on-line).
 • Documentació que acrediti estar en possessió del títol de doctor per una universitat espanyola o estrangera.
 • Certificació de l'expedient acadèmic amb les qualificacions.
 • Titol de Doctor.
 • Justificant de l'admissió a la universitat o centre d'investigació a l'estranger pel curs 2016/2017, en el que s'asseguri que no es requereix el pagament dels drets de l'ús del laboratori (“Bench fees”).
 • Informe de dos professors d'universitat, amb els quals el sol·licitant hagi realitzat estudis per recolzar la seva candidatura. S'acompanyarà de l'informe de qui hagi dirigit la tesi doctoral del candidat.
 • Memòria sobre la investigació que es pretén realitzar.
 • Un exemplar de cada una de les publicacions del candidat (màxim cinc), i referències que figurin a l'imprès de sol·licitud.
 • Currículum vitae del candidat.
 • Fotocòpia del DNI i 2 fotografies.
 • Arxius

  Arxiu
  Convocatòria