Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Pfizer atorga premis a aquells investigadors que dediquen el seu esforç a la recerca de solucions innovadores a favor de la salut, mitjançant el desenvolupament científic, amb la finalitat d'assolir aplicacions beneficioses per al benestar, solucions per a les necessitats mèdiques més apressants, i la millora de la qualitat de vida de les persones, així com el foment de l'avanç del coneixement científic.
Característiques principals
S'estableixen les següents categories per als treballs presentats:
- Recerca Bàsica.
- Recerca Clínica o de Salut Pública.
Es valorarà, especialment, l'aplicabilitat futura dels resultats publicats en els articles i l'aproximació innovadora del treball desenvolupat.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/pdf/bases_premios_de_investigacion_2016.pdf
Impresos (URL)
https://www.fundacionpfizer.org/XVII-convocatoria-premios-investigacion-2016
Dotació
18.000 euros per cada una de les categories.
Documentació
Tots els sol·licitants hauran d'emplenar el formulari que trobaran a la pàgina web de la Fundació Pfizer (www.fundacionpfizer.org), indicant la categoria a la qual es presenten i adjuntant en format electrònic l'article presentat.

Arxius

Arxiu
Convocatòria