Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La convocatòria està oberta a tots aquells Doctors que hagin obtingut la qualificació de Excel·lent cum laude en la lectura de la seva tesi doctoral durant l'any 2015, sobre:
 • Neurociències bàsiques i clíniques,
 • Neurologia
 • Neuropatologia
 • Neurocirurgia
 • Neurofisiologia i psiquiatria
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.fundacionromanillos.es/premioAlbertoRabano2014.pdf
  Dotació
  7.000€
  Documentació
  Per a participar en la convocatòria es presentarà la següent documentació:
 • Escrit de sol·licitud dirigit al Patronat de la Fundació Romanillos.
 • Tres exemplars de la tesi proposada, un exemplar en suport informàtic (CD o DVD) i en format PDF i els altres dos exemplars en paper, enquadernats en qualsevol format, redactats en espanyol, llevat de les tesis de Doctorat Europeu, la part corresponent de la qual en un altre idioma ha de presentar-se traduïda a l'espanyol.
 • Certificat acadèmic especificant títol de la tesi, data de lectura, director, tribunal que la va jutjar i qualificació obtinguda.
 • Curriculum Vitae de l'aspirant
 • Arxius

  Arxiu
  Convocatòria