Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquestes beques consisteixen en una ajuda a postgraduats amb el títol de doctor, per a desenvolupar treballs d'investigació en el camp de l'estudi del càncer colorrectal, dirigits per un doctor en Ciències de la Salut, en un centre reconegut a Catalunya i/o Espanya.
Característiques principals
Es concediran dues beques. Una per a cada una de les Modalitats A i B.
Modalitat A.- Adreçada a investigadors consolidats. Hi podran concórrer els investigadors integrats en qualsevol dels grups de recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb la única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.
Modalitat B.- Adreçada a investigadors emergents. Destinada a sol·licitants que faci menys de 10 anys de l’obtenció de la titulació de doctor i que no hagin sigut beneficiaris de cap beca de la FOT en les dues últimes edicions. El projecte haurà d’estar dirigit per un investigador sènior.
Al presentar la sol·licitud el candidat haurà d’indicar a quina de les modalitats concorre.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Meritxell Torres: mtorres@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fundacioolgatorres.org/media/4bd91ce8-b70a-4445-922e-bf6f64dda278/
Requisits
Disposar del grau de doctor
Dotació
60.000€. El pagament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat per part de la comissió interna designada per la FOT per a fer el seguiment del projecte.
Durada
Dos anys
Documentació
 • DNI, targeta de resident o passaport en vigor.
 • Currículum vitae.
 • Expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol de doctor.
 • Memòria del treball que proposa redactada en anglès i signada pel sol·licitant. En el cas dels sol·licitants de la modalitat B hi ha de constar el vist i plau de l‘investigador sènior director del treball.
 • Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.
  Es recomana que un mateix grup d’investigació no hi concorri amb més d’un projecte.
 • Cartes de presentació, si n’hi ha.
 • Arxius

  Arxiu
  Convocatòria