Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte de la present convocatòria és la tutoria de projectes de valorització dels actius resultants de la investigació, per al seu trasllat al mercat, ja sigui com un spin-off o com un acord de transferència, que requereixen la validació i desenvolupament de la seva proposta de generació de valor.
Més específicament, el programa donarà suport a projectes de les àrees de la Vida, Medicina i Ciències de la Salut proposades pels centres, basats en actius per als quals s'ha sol·licitat o serà sol·licitada una patent o model d'utilitat, i destinats a afegir valor per a la seva transferència al mercat.
Dins les àrees de la Vida, Medicina i Ciències de la Salut, es tindran en compte els projectes dels següents camps:
 • Ciències de la Vida: Biomatemàtica, Biologia Cel·lular, Biologia Humana, Bioquímica i Biologia Molecular, Fisiologia Humana, Genètica, Immunologia, Microbiologia i Neurociències.
 • Ciències Mèdiques i de la Salut: Ciències Clíniques, Epidemiologia, Medicina Forense, Medicina del treball, Medicina Interna, Ciències de la nutrició, Patologia, Farmacodinàmica, Farmacologia, Medicina Preventiva, Psiquiatria, Salut Pública, Cirurgia i Toxicologia.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Meritxell Torres: mtorres@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.caixaimpulse.com/documents/20182/25533/Rules+for+participation+CAIXAIMPULSE+2016_def.pdf/54763a78-a340-49e4-b15e-ecd5d1033367
  Impresos (URL)
  https://www.convocatoriaslacaixa.org/Convocatorias/login.iface?idioma=3&rvn=1
  Informació addicional
  La recepció d'una subvenció implica drets econòmics sobre l'actiu que es reinvertiran en les edicions i els beneficiaris del programa de futur, i que serà inclòs en l'Acord de Valorització:
  En el cas de la futura creació d'una empresa:
 • 1% d'accions / participacions per “la Caixa” Banking Foundation o per a una empresa de Criteria Group
 • Regalies: 0,5% de les vendes netes anuals, fins la suma total aportat per “la Caixa” Banking Foundation d'acord amb l'Acord de Valorització corresponent (un màxim de 50 000 euros).
  En el cas dels acords de llicències futures:
 • Regalies: 1% del front payment + 0,5% de les vendes netes anuals, fins a la quantitat total aportada per “la Caixa” Banking Foundation d'acord amb l'Acord de Valorització (un màxim de 50 000 euros).
 • Dotació
  70.000 € per la implamentació del Pla de Valorització
  Durada
  El desenvolupament del programa CaixaImpulse es realitzarà a Barcelona des del 12 de desembre 2016 fins el Juliol de 2017. La implementació dels plans de valorització es podran dur a terme els 12 mesos després de l'acabament del programa.

  Arxius

  Arxiu
  Convocatòria