Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Podran optar al premi els treballs que resumeixin investigacions bàsiques o experimentals per al millor coneixement de la morfologia i fisiologia normal del ronyó, i sobre l'etiologia, patogènia, fisiopatologia o tractament de les seves alteraciones patològiques. No haurien d'haver estat presentats amb anterioritat al premi al que concorren i l'activitat investigadora que descriguin haurà d'haver-se desenvolupat amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Meritxell Torres: mtorres@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.friat.es/wp-content/uploads/2016/02/basesinvestigacion-2016_web1.pdf
Requisits
Podran optar a aquest premi els Llicenciats o Doctors en Medicina i Cirurgia, Ciències de la Salut, Veterinària, Farmàcia, Ciències Biològiques, o en qualsevol altra disciplina universitària relacionada amb les qüestions objecte d'aquesta convocatòria, que siguin residents a Espanya. Quan es tracti d'un equip, els seus membres haurien de ser majoritàriament residents a Espanya.
Dotació
12.000€
Documentació
 • Els escrits tindran una extensió limitada en el seu conjunt (amb bibliografia, figures, etc.) amb un màxim de cinquanta pàgines.
 • Haurien de presentar-se redactats en castellà o en anglès.
 • S'admetran a més, treballs inèdits, treballs presentats a d'altres premis o a l'anterior, en revistes científiques de qualsevol nacionalitat.
 • Els treballs s'ajustaran en la seva presentació al següent ordre:
  1 . Títol.
  2 . Resum en castellà i en anglès (aprox. 300 paraules).
  3 . Introducció.
  4 . Material i mètode.
  5 . Resultats.
  6 . Comentaris.
  7 . Conclusions.
  8 . Bibliografia.
 • Arxius

  Arxiu
  Convocatòria