Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Podran prendre part en el concurs els doctors de nacionalitat espanyola que hagin defensat la tesi entre l'1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2016 i hagin obtingut la qualificació Excel·lent cum laude.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Meritxell Torres: mtorres@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.radoctores.es/bases-premios.php
Impresos (URL)
http://www.radoctores.es/inscripcion.php
Dotació
PREMIS REAL ACADÈMIA DE DOCTORS D'ESPANYA
 • HUMANITATS: Tema lliure. Dotació: 1.000 €
 • CIÈNCIES DE LA VIDA I DE LA SALUT: Tema lliure. Dotació: 1.000 €
 • CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES: Tema lliure. Dotació: 1.000 €
 • CIÈNCIES EXPERIMENTALS I TECNOLOGIES: Tema lliure. Dotació: 1.000 €
 • PREMI JOAN ABELLÓ PASCUAL I Tema lliure àrea de Bioquímica. Dotació: 1.263 €.
 • PREMI JOAN ABELLÓ PASCUAL II Tema: Mètodes analítics en Bioquímica. Dotació: 1.593 €
 • PREMI LABORATORIS OVEJERO Tema lliure sobre Microbiologia i Immunologia Microbiana. Dotació: 1.203 €.
 • Documentació
  Les tesis doctorals es presentaran:
 • Redactades en espanyol, si estiguessin escrites en una altra llengua o en format europeu hauran de presentar un resum en espanyol.
 • La inscripció es farà mitjançant el web de l'Acadèmia, veure apartat impresos.
 • A més s'haurà d'entregar en paper: Un exemplar de la tesi (enquadernat en qualsevol format), curriculum vitae i resum en espanyol, si fós necessari.
  Cada aspirant podrà presentar-se a un únic premi i a una sola convocatòria.
 • Incompatibilitats
  Queden exclosos de concursar a aquests premis els acadèmics d'aquesta Reial Corporació i els acadèmics que hagin dirigit alguna tesi que es presenti a concurs o que formin part del tribunal que la jutgi.

  Arxius

  Arxiu
  convocatòria