Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Impulsar la realització de nous projectes de recerca assistencial que esdevinguin beneficiosos per als pacients, per a la societat i, en definitiva, per a la comunitat científica en les árees de recerca VIH, hepatitis i Hemato-oncologia.
Característiques principals
Línies d'investigació admeses:
VIH:
 • Recerca relacionada amb l'epidemiologia del VIH a Espanya
 • Recerca relacionada amb resultats en salut notificats pels pacients (adherència, qualitat de vida, satisfacció amb el tractament, etc.) i la seva relació amb els resultats a llarg termini del control de la malaltia.
 • Recerca relacionada amb la caracterització i maneig clínic de la infecció concomitant del VIH i altres agents patògens.
 • Recerca relacionada amb l'envelliment de la població infectada per el VIH.
 • Recerca relacionada amb el procés d'envelliment cel·lular.
 • Recerca relacionada amb la patogènia de la infecció per VIH.
 • Maneig específic de les comorbiditats, incloent entre d'altres la caracterització, prevenció i tractament de la malaltia cardiovascular, malaltia renal i malaltia òssia.
 • Recerca relacionada amb la cura integral de la salut del pacient VIH que pertany a grups especials: nens, adolescents, dones.
 • Recerca en aplicacions mòbils (i telemedicina) per millorar l'assistència als pacients VIH+.
 • Estudis d'avaluació econòmica i resultats de salut.

  HEPATITIS:
 • Epidemiologia de les hepatitis virals (B i C)
 • Infecció pel virus de l'hepatitis B en el pacient immunocompromès
 • Avaluació econòmica i resultats en salut en hepatitis virals
 • Recerca translacional en malaltia hepàtica crònica d'etiologia viral

  HEMATO-ONCOLOGIA:
 • Síndromes limfoproliferatius
  - Epidemiologia. Diagnòstic. Patogènesi. Clínica.
 • Neoplàsies mieloproliferatives cròniques Filadèlfia negatiu (NMPFIN)
  - Epidemiologia. Diagnòstic. Patogènesi. Pronòstic. Tractament.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Meritxell Torres: mtorres@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.fellowshipgilead.es/#
  Dotació
  50.000€ per projecte
  Durada
  2 anys
  AVÍS IMPORTANT
  Cada investigador principal només podrà presentar una proposta de projecte de recerca.
  Cada entitat sol·licitant podrà presentar un màxim de dos projectes per àrea terapèutica (VIH, Hepatitis i Hemato-­oncologia) de manera que com a màxim només es podrà concedir un projecte per àrea terapèutica (VIH, Hepatitis i Hemato-­oncologia) per entitat sol·licitant beneficiària de l'ajuda.

  Arxius

  Arxiu
  Convocatòria
  C.V. Colaboradors
  Memòria
  C.V. Investigador Principal