Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La convocatòria d’ajuts a la recerca RecerCaixa finançarà projectes de recerca desenvolupats per investigadors i investigadores de les universitats i centres de recerca de Catalunya.
La convocatòria persegueix principalment dos objectius: impulsar la recerca científica d'excel·lència al nostre país i acostar la ciència a la societat, fent-la partícip dels avenços científics i dels beneficis humans i socials.
Característiques principals
Es podran presentar únicament projectes de recerca que tinguin una vinculació clara i directa amb els següents temes:
Humanitats i cultura
 • Humanitats digitals: tecnologies digitals destinades a facilitar l'accés universal al coneixement humanístic i cultural.
 • La creació i el paper dels estats a inicis del segle XXI.
  Educació
 • Formació professional, mercat de treball i competències professionals.
 • Apoderament dels centres docents i del professorat.
  Polítiques públiques
 • L'articulació de la vida a les ciutats: impacte de l'espai urbà en la vida de les persones.
 • Cultura democràtica, participació ciutadana i corrupció.
 • Polítiques energètiques contra el canvi climàtic.
  Inclusió social
 • Població immigrada, refugiats i gestió de la interculturalitat.
 • Violència de gènere.
 • Participació ciutadana en les polítiques sanitàries.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Meritxell Torres: mtorres@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://obrasociallacaixa.org/ca/investigacion-y-salud/investigacion-ciencias-sociales-humanidades/convocatorias
  Requisits
  Es podrà presentar a la convocatòria qualsevol investigador/a doctor/a, amb contracte estable amb una universitat o centre de recerca, públic o privat, radicat a Catalunya. En el marc d’aquesta convocatòria, s’entén per contracte estable aquells contractes amb data de finalització posterior a la data de finalització del projecte presentat.
  Es podran presentar a la convocatòria tant investigadors individuals com grups de recerca (amb un investigador o investigadora principal). Un mateix investigador només podrà participar en un sol projecte presentat a la convocatòria, bé sigui com a investigador principal o com a membre de l’equip de recerca.
  Dotació
  El finançament màxim que pot rebre un projecte, incloses les despeses generals (overheads) institucionals, és de 100.000 €.

  Arxius

  Arxiu
  Annex
  Formulari
  Convocatòria