Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Amb el finançament de les Xarxes d'Excel·lència es pretén que els grups participants en aquestes xarxes puguin tant planificar activitats conjuntes futures com consolidar resultats d'activitats de R+D+I anteriors, incloent aquelles desenvolupades en el marc dels Campus d'Excel·lència Internacional. També es pretén oferir suport a les activitats de promoció internacional i posicionament estratègic, mitjançant l'optimització de resultats i recursos, amb la vocació de situar la recerca espanyola, com a eix fonamental de desenvolupament econòmic i social, en l'avantguarda de la ciència i la tecnologia, tant a nivell nacional com internacional. La finalitat d'aquestes accions de dinamització és impulsar la internacionalització de les activitats de R+D i contribuir a l'avanç del coneixement per afrontar els desafiaments que la recerca espanyola té en el context de l'Espai Europeu de Recerca.
Característiques principals
Es distingeixen tres tipus de xarxes amb les característiques que s'esmenten a continuació :
a) Xarxes Temàtiques: constituïdes per investigadors, enquadrats en la mateixa o similar àrea temàtica de coneixement, alguns dels quals hauran d'haver dirigit o participat en algun projecte de R+D finançat en les convocatòries del Pla Estatal de R+D+I 2013-2016 o del Pla Nacional de Recerca, Desenvolupament i Innovació 2008-2012
b) Xarxes CONSOLIDER: constituïdes per investigadors participants en un mateix projecte finançat en les convocatòries 2006 a 2010 del Subprograma de Projectes de Recerca CONSOLIDER, del Programa Nacional de Projectes de Recerca Fonamental, emmarcat en el Pla Nacional de Recerca, Desenvolupament i Innovació 2008-2012 i que hagi finalitzat amb anterioritat al 30 de juny de 2016.
 • c) Xarxes Estratègiques: constituïdes pels investigadors participants en les iniciatives KIC de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia o investigadors pertanyents a les xarxes de centres fomentats en el Pla Nacional de R+D+i 2008-2012 o en el Pla Estatal de R+D+I 2013-2016.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Meritxell Torres: mtorres@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Fomento_Investigacion_Cientifica_y_Tecnica_Excelencia/FICHEROS/SE_Generacion_Conocimiento/Redes_Excelencia/Resolucion_completa_convocatoria_Redes_Excelencia_2016.pdf
  Impresos (URL)
  Documentació accesible a http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=ec1ff5355f154510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b765656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id2=a72f042e51254510VgnVCM1000001d04140a____&id4=2&id3=fe0ff5355f154510VgnVCM1000001d04140a____
  Requisits
  Investigador principal:
 • Ser doctor.
 • Pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant com a personal investigador, estar en servei actiu i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) que cobreixi, almenys, el termini sol·licitat d'execució de l'actuació.
 • Per als requisits específics per a cada tipus de xarxa, consultar la convocatòria
  Membres de l'equip:
 • Ser doctor.
 • Pertànyer com a personal investigador a la plantilla de l'entitat sol·licitant o associada, estar en servei actiu i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) que cobreixi, almenys, el termini sol·licitat d'execució de l'actuació.
 • Els components de l'equip de recerca que pertanyin a una entitat diferent a la beneficiària hauran de comptar amb l'autorització expressa de l'entitat a la qual pertanyin. Aquesta documentació quedarà en poder de l'entitat sol·licitant, que serà la responsable que el personal de l'equip de recerca no vinculat funcionarial, laboral o estatutàriament, compti amb aquesta autorització.
 • Per als requisits específics per a cada tipus de xarxa, consultar la convocatòria
 • No s'estableixen condicions de dedicació ni d'incompatibilitat en aquestes actuacions.
 • Durada
  2 anys
  Documentació
  La sol·licitud s'ha d'omplir via on-line. És necessari que l'IP estigui registrat al RUS. https://sede.micinn.gob.es/rus/

  Arxius

  Arxiu
  C.V.A.
  C.V.A. Anglès
  Convocatòria
  Memòria Xarxes Estratègiques
  Memòria Xarxes Temàtiques
  Memòria Xarxes Consolider