Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Generar oportunitats que afavoreixin la màxima autonomia i qualitat de vida.
Els treballs han de tractar sobre qualsevol matèria o aspecte específic de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Meritxell Torres: mtorres@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.ampans.cat/images/premi/Bases_Premi_CAT.pdf
Dotació
Els premis s’atorgaran als tres millors estudis en la modalitat d’Investigació i als tres millors estudis en la modalitat d’Innovació, i consisteixen en:
Investigació:
 • Primer premi: 5.000 € i publicació
 • Segon premi: 3.000 € i publicació
 • Tercer premi: 1.000 € i publicació
  Innovació:
 • Primer premi: 5.000 € i publicació
 • Segon premi: 3.000 € i publicació
 • Tercer premi: 1.000 € i publicació
 • Documentació
  Els treballs han de tenir una extensió entre 50 i 100 pàgines DIN-A4 i aniran precedits d’un resum amb un màxim de 70 línies que expliqui, de forma adequada, el contingut de la investigació o de la pràctica innovadora.
  Es presentaran impresos per una cara amb interlineat senzill i en format de lletra tipus Arial mida 12, si bé es podran fer servir mides inferiors (10 punts mínim) per gràfics i il·lustracions. Els treballs han de realitzar-se i entregar-se en suport paper i informàtic (CD o USB) contenint el treball en arxiu Word i pdf.
  Els treballs han d’incloure la bibliografia utilitzada i poden presentar-se gràfics, taules, fotografies i altres elements que ajudin a valorar la investigació o pràctica innovadora.

  Arxius

  Arxiu