Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La "Càtedra Celgene d'Innovació en Salut" pretén transmetre a través de l'entorn docent el valor real de la innovació no només en funció de criteris econòmics, sinó atenent també al seu impacte social i la gravetat de la patologia a tractar, organitzant i desenvolupant activitats acadèmiques i científiques que despertin l'interès general i potenciïn al seu torn el desenvolupament de projectes d'investigació.
Amb els mateixos objectius que en l'edició anterior, la "Càtedra Celgene d'Innovació en Salut" llança una segona convocatòria de premis per a identificar i difondre els millors projectes d'innovació en l'àmbit sanitari nacional que demostrin un valor afegit a la qualitat de vida dels pacients i / o en l'eficiència del sistema sanitari en diferents àmbits sanitaris:
 • Oncologia (Càncer de Mama i Càncer de Pàncrees)
 • Hematologia (Mieloma Múltiple, Síndromes mielodisplàstiques i Leucèmia mieloide aguda)
 • Dermatologia (Psoriasi)
 • Reumatologia (Artritis Psoriàsica)
 • Gestió Sanitària i Farmàcia Hospitalària
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  Convocatòria: http://www.premioinnovacionsanitaria.es/wp-content/uploads/2017/09/Bases-Convocatoria-Premio-Innovaci%C3%B3n.pdf
  Instruccions: http://www.premioinnovacionsanitaria.es/wp-content/uploads/2017/09/Instrucciones-presentaci%C3%B3n-de-proyectos-Premio-Innovaci%C3%B3n.pdf
  Impresos (URL)
  http://www.premioinnovacionsanitaria.es/#Inscripcion
  Requisits
  Podrà participar en la convocatòria qualsevol projecte o pràctica innovadora liderada per un professional pertanyent a un dels cinc grups esmentats anteriorment, dins d'alguna de les següents unitats del sistema nacional de salut:
 • Serveis d'Oncologia.
 • Serveis d'Hematologia.
 • Serveis de Dermatologia.
 • Serveis de Reumatologia.
 • Direccions i gerències d'hospital, direccions assistencials i mèdiques, direccions d'infermeria i de cures i serveis de farmàcia hospitalària.
  S'acceptaran convocatòries provinents de l'àmbit hospitalari públic i privat.
 • Dotació
  S'atorgaran cinc premis (cada un d'ells dotat amb 6.000 euros), per a cada un dels millors projectes presentats dins de les categories esmentades.
  Documentació
  La candidatura constarà dels següents documents:
 • Formulari de sol·licitud d'inscripció degudament emplenat en línia en espanyol, disponible a www.premioinnovacionsanitaria.es.
 • Resum executiu del projecte (1 pàgina màxim, en format PDF). El resum ha de contenir una descripció del projecte i indicar el seu àmbit d'aplicació. Igualment, ha d'aportar una explicació de la innovació que suposa pel que fa a la pràctica habitual, així com una descripció de l'impacte del projecte, indicant el seu nivell d'implantació i els principals resultats obtinguts fins a la data. Aquest resum es pot utilitzar per la càtedra per a fins informatius i de difusió d'aquesta convocatòria de premis.
 • Memòria descriptiva del projecte (6 pàgines màxim, en format PDF).
  - Descripció tècnica del projecte i del seu grau d'innovació: descripció detallada del producte, servei o procés que resulta del projecte, indicant de manera clara quina és la innovació pel que fa a la pràctica habitual.
  - Nivell d'implantació i maduresa del projecte: explicació del nivell d'implantació actual del projecte: descripció dels llocs en què el projecte ha estat posat en marxa, el temps transcorregut des de la seva implantació i el nombre de pacients que s'han vist beneficiats pel projecte. Explicació dels propers passos a seguir per la implantació completa del projecte (en cas que apliqui).
  - Impacte del projecte: explicació de l'impacte de l'aplicació del projecte en la qualitat assistencial, la qualitat de vida de les persones, la millora de l'eficiència o qualsevol altre impacte positiu associat al projecte. Incloure, en la mesura del possible, dades i informació mesurats i observats després de la posada en marxa del projecte, en comparació amb els resultats obtinguts abans de l'aplicació del projecte.
  - Possibilitat d'extensió i generalització: descripció de les possibilitats d'estendre aquest projecte a altres serveis, centres sanitaris o comunitats autònomes. Estimació de les dificultats tècniques, organitzacionals o pressupostàries per dur a terme aquest projecte en localitzacions diferents a les de la seva unitat d'origen.
 • Descripció del grup de treball del projecte (un sol document en format PDF, 1 pàgina màxima cada CV). Indicant de manera clara un responsable i incloent un breu CV de cada membre del grup.
 • Cartes de suport institucional (un sol document en format PDF, 1 pàgina màxima cada carta):
  - Carta signada per un responsable de la institució que representa el projecte, en la qual s'indiqui el seu suport i recolzament a la iniciativa (gerent o director de l'hospital).
  - Opcionalment, es poden incloure altres cartes de suport al projecte, signades per altres persones rellevants dins de la mateixa institució i / o d'altres institucions i associacions d'àmbit nacional o internacional, tant sanitàries com a professionals.
 • Fotografia de l'equip del projecte (en color, en format JPG i de bona qualitat). La foto podrà ser utilitzada per la càtedra per a fins informatius i de difusió d'aquesta convocatòria de premis.
 • Arxius

  Arxiu
  Instrucciones-presentación-de-proyectos-Premio-Innovación.pdf
  Bases-Convocatoria-Premio-Innovación.pdf