Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (FEHH) en conjunt amb la Fundació CRIS convoca un programa de 2 beques per al proper curs 2017-2018. Les beques van dirigides a socis de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH) que vulguin realitzar un projecte d'investigació en un centre de referència a l'estranger en l'àmbit de les àrees que conformen l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
Característiques principals
La concessió de l'ajuda per al contracte anirà lligada al desenvolupament d'un projecte integrat que haurà de reunir les següents característiques:
 • Ser un projecte d'investigació sobre un problema rellevant en el camp de la biologia o clínica relacionada amb l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia, amb objectius ambiciosos en la frontera del coneixement, tenint prioritat els següents temes o línies d'investigació:
  - Investigació clínica i translacional basada en l'evidència dels coneixements científics i tecnològics.
  - Desenvolupament de noves molècules com armes terapèutiques en patologies de l'especialitat.
  - Millores en els processos de predicció, diagnòstic i seguiment de hemopaties i monitorització de la resposta terapèutica.
  - Ús de noves tecnologies moleculars i cel·lulars o d'imatge mèdica amb aplicabilitat en hematologia.
  - Descripció d'interaccions biològiques de les cèl·lules hematopoètiques i la dissecció de les seves xarxes de connexió molecular com a base etiològica dels processos fisiopatològics implicats en problemes de salut.
  - Aplicació d'evidències en la pràctica clínica.
 • Tenir una durada d'1 any
 • Tenir un coordinador del projecte que actuarà com a interlocutor científic tècnic amb la FEHH.
 • Comptar amb les autoritzacions o informes legalment establerts a cada institució.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2017/11/06/BASES_BECA_DE_INVESTIGACI%C3%93N_FEHH-CRIS_2017-2018_v8_02-11-2017.pdf
  Impresos (URL)
  http://www.sehh.es/es/area-de-socios/premios/122398-beca-de-investigacion-fehh-fundacion-cris-convocatoria-2017-2018
  Requisits
  Els investigadors sol·licitants hauran de reunir els següents requisits:
 • Ser especialista en Hematologia i Hemoteràpia, estar en l'últim any de formació de l'especialitat o estar en possessió d'una titulació universitària biosanitària relacionada amb l'hematologia:
  - Metge especialista en Pediatria que acrediti una formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys.
  - Graduat en Biologia, Farmàcia, Genètica, Química o Veterinària que acrediti un període de formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys.
 • No haver transcorregut més de 10 anys des de la finalització de la titulació universitària corresponent (Llicenciatura o grau en Medicina o altres ciències biosanitàries).
 • No posseir una ocupació professional remunerada estable a temps complet durant el període de gaudi de la beca.
 • Ser soci numerari / associat o post-graduat de la SEHH, al corrent de pagament, amb un mínim de 12 mesos d'antiguitat.
 • Dotació
  L'ajut anual per a cada un dels contractes serà de 45.000 euros.
  Durada
  Les beques tindran una durada d'un any, no prorrogable a priori.

  Arxius

  Arxiu
  Beca_SEHH_Modelo_E_Autoevaluacion_Unprotected (1).docx
  BASES_BECA_DE_INVESTIGACIÓN_FEHH-CRIS_2017-2018_v8_02-11-2017.pdf
  Beca_SEHH_Modelo_A_Solicitud_Unprotected (1).docx
  Beca_SEHH_Modelo_B_Declaracion_unprotected (1).docx
  Beca_SEHH_Modelo_C_Plantilla_Proyecto_Memoria (1).docx
  Beca_SEHH_Modelo_D_Avales_Unprotected (1).docx