Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Concessió de dues beques anuals destinades a desenvolupar un projecte d'investigació subvencionades per la FECA o en col·laboració amb altres organitzacions, permeti als nostres associats desenvolupar projectes d'investigació relacionats amb la millora de la qualitat i la seguretat de pacients.
Pretenen, d'una banda, premiar les institucions, centres, equips, grups i serveis de salut que s'hagin distingit en la realització d'activitats de millora en la qualitat dels serveis oferts als ciutadans i ciutadanes i de l'altra, reconèixer iniciatives per millorar la qualitat de l'atenció sanitària en totes les seves àrees a través de projectes innovadors, per a això es preveu l'oportuna dotació econòmica. La beca està pensada per a grups emergents i petits treballs orientats a la pràctica clínica.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://calidadasistencial.es/wp-seca/convocatoria-becas-investigacion-2017-2018/
Requisits
 • Podran sol·licitar les ajudes objecte de la present convocatòria les persones físiques que es trobin vinculades, funcionarial, laboral o estatutàriament, a centres públics, institucions sanitàries, centres educatius o organismes públics o privats d'investigació.
 • L'investigador principal ha de ser membre de la FECA (no serà necessari per a la resta de l'equip investigador) amb una antiguitat mínima de dos anys.
 • És condició indispensable estar al corrent de pagament de quotes.
 • Els sol·licitants presentaran una declaració jurada en la qual indicaran si disposen o no d'altres ajudes, públiques o privades amb la mateixa finalitat.
 • Dotació
  3.000€
  Documentació
  El sol·licitant haurà de remetre la següent documentació:
 • Imprès oficial sol·licitud de Beca FECA, Annex 1, degudament emplenat.
 • Memòria del projecte segons el model de l'annex 2 degudament emplenat indicant per a què es sol·licita i com es gastarà la dotació. Així mateix, s'indicarà com es traslladaran els resultats al sistema sanitari.
 • Imprès oficial de Curriculum Vitae, Annex 3, degudament emplenat amb aportacions dels últims 5 anys.
 • Arxius

  Arxiu
  ANEXO-2-Memoria-proyecto-para-Beca-FECA.pdf
  2017-10-25_Bases-Beca-FECA-1.pdf
  ANEXO-4-Memoria-final-para-Beca-FECA.pdf
  ANEXO-5-Declaracion-jurada-para-Beca-FECA.pdf
  ANEXO-1-Solicitud-Ayuda-Beca-FECA.pdf
  ANEXO-3-Curriculum-vitae-para-Beca-FECA.pdf