Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La "Càtedra Celgene d'Innovació en Salut" llança una segona convocatòria de premis per a identificar i difondre els millors projectes d'innovació en l'àmbit sanitari nacional que demostrin un valor afegit a la qualitat de vida dels pacients i / o en l'eficiència del sistema sanitari en diferents àmbits sanitaris:
 • Oncologia (Càncer de Mama i Càncer de Pàncrees)
 • Hematologia (Mieloma Múltiple, Síndromes mielodisplàstiques i Leucèmia mieloide aguda)
 • Dermatologia (Psoriasi)
 • Reumatologia (Artritis Psoriàsica)
 • Gestió Sanitària i Farmàcia Hospitalària
 • Característiques principals
  Podrà participar en la convocatòria qualsevol projecte o pràctica innovadora liderada per un professional pertanyent a un dels cinc grups esmentats anteriorment, dins d'alguna de les següents unitats del sistema nacional de salut:
 • Serveis d'Oncologia.
 • Serveis d'Hematologia.
 • Serveis de Dermatologia.
 • Serveis de Reumatologia.
 • Direccions i gerències d'hospital, direccions assistencials i mèdiques, direccions d'infermeria i de cures i serveis de farmàcia hospitalària.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.premioinnovacionsanitaria.es/wp-content/uploads/2017/10/Bases-Convocatoria-Premio-Innovación-Celgene.pdf
  http://www.premioinnovacionsanitaria.es/wp-content/uploads/2017/10/Instrucciones-para-la-presentación-de-proyectos.pdf
  Requisits
 • El projecte o pràctica presentada ha d'haver estat posat en marxa i haver demostrat generar un valor per als pacients i el sistema sanitari, bé en termes de millora de la qualitat de vida dels pacients i / o en millora de l'eficiència en el servei sanitari
 • Es premiaran dins d'aquesta convocatòria innovacions en l'àmbit de la investigació bàsica i preclínica, provisió de serveis, millores en l'assistència al pacient, pràctiques assistencials o de gestió innovadores, etc..
 • Dotació
  S'atorgaran cinc premis cadascun d'ells dotat amb 6.000 euros
  Documentació
  La candidatura constarà dels següents documents:
 • Formulari de sol·licitud d'inscripció degudament emplenat en línia en espanyol, disponible a www.premioinnovacionsanitaria.es
 • Resum executiu del projecte (1 pàgina màxim, en format PDF). El resum ha de contenir una descripció del projecte i indicar el seu àmbit d'aplicació.
 • Memòria descriptiva del projecte (6 pàgines màxim, en format PDF).
 • Descripció del grup de treball del projecte (un sol document en format PDF, 1 pàgina màxima cada CV). Incloent un breu CV de cada membre del grup.
 • Cartes de suport institucional (un sol document en format PDF, 1 pàgina màxima cada carta).
 • Fotografia de l'equip del projecte (en color, en format JPG i de bona qualitat).
 • Arxius

  Arxiu
  Instrucciones-para-la-presentación-de-proyectos.pdf
  Bases-Convocatoria-Premio-Innovación-Celgene.pdf