Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Pretén premiar a les institucions, centres, equips, grups i serveis de salut que s'hagin distingit en la realització d'activitats de millora en la qualitat dels serveis oferts als ciutadans i ciutadanes i reconèixer iniciatives per millorar la qualitat de l'atenció sanitària en totes les seves àrees a través de projectes innovadors, per això es preveu l'oportuna dotació econòmica. La beca està pensada per a grups emergents i petits treballs orientats a la pràctica clínica.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://calidadasistencial.es/wp-seca/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-25_Bases-Beca-FECA-1.pdf
Requisits
Requisits en el moment de la presentació de les sol·licituds:
 • Podran sol·licitar les ajudes objecte de la present convocatòria les persones físiques que es trobin vinculades, funcionarial, laboral o estatutàriament, en centres públics, institucions sanitàries, centres educatius o organismes públics o privats d'investigació.
 • L'investigador principal ha de ser membre de la FECA (no serà necessari per a la resta de l'equip investigador) amb una antiguitat mínima de dos anys.
 • No haver gaudit cap ajut o beca FECA en l'últim any indicant que no és investigador principal en cap altre projecte ni que està finançat per la indústria.
 • És condició indispensable estar al corrent de pagament de quotes.
 • Els sol·licitants presentaran una declaració jurada en la qual indicaran si disposen o no d'altres ajudes, públiques o privades amb la mateixa finalitat. En aquells casos en què es tingui constància d'aquest ajut addicional, es farà una avaluació individualitzada, sent el responsable final de la decisió, tant pel que fa a la concessió de l'ajuda com a la seva quantia, el Patronat de la FECA. (Annex 5)
 • Dotació
  3.000€
  Documentació
 • Imprès oficial sol·licitud de Beca FECA, (Annex 1), degudament emplenat.
 • Memòria del projecte segons el model de l'Annex 2 degudament emplenat indicant per a què es sol·licita i com es gastarà la dotació. Així mateix, s'indicarà com es traslladaran els resultats al sistema sanitari.
 • Imprès oficial de Curriculum Vitae, (Annex 3), degudament emplenat amb aportacions dels últims 5 anys.
 • Arxius

  Arxiu
  ANEXO-3-Curriculum-vitae-para-Beca-FECA.pdf
  ANEXO-4-Memoria-final-para-Beca-FECA.pdf
  ANEXO-1-Solicitud-Ayuda-Beca-FECA.pdf
  ANEXO-2-Memoria-proyecto-para-Beca-FECA.pdf
  2017-10-25_Bases-Beca-FECA-1.pdf
  ANEXO-5-Declaracion-jurada-para-Beca-FECA.pdf