Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquesta beca de la Societat Espanyola de Neonatologia (SENeo) té com a objectiu facilitar la formació clínica o experimental dels pediatres que desenvolupen la seva activitat professional a unitats neonatals del nostre país.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.se-neonatal.es/BecasyAyudas/tabid/69/Default.aspx
Requisits
Aquesta convocatòria va dirigida als especialistes en pediatria que estan desenvolupant la seva activitat clínica i d'investigació en neonatologia i que compleixin els següents requisits:
 • Ser membre de la SENeo preferiblement.
 • Compromís de tornar a l'hospital d'origen i permanència posterior durant 12 mesos com a mínim.
 • Dotació
  1.000€ per mes d'estada, amb un mínim d'1 mes i un màxim de 3 mesos.
  Documentació
  Cada sol·licitud ha d'incloure la següent documentació:
 • Carta de sol.licitud amb totes les dades personals incloent NIF i correu electrònic.
 • Carta de compromís de retorn a l'hospital d'origen per un mínim de 12 mesos.
 • Memòria explicativa i justificativa del treball que es vol realitzar (màx 4 pàgines).
 • Document d'acceptació del responsable de la institució on es vol desenvolupar l'estada.
 • Resum del CV del sol·licitant (màx 3 pàgines).
 • Acreditació del compte bancari.
  La documentació ha de ser enviada per correu electrònic en format .pdf a: [email protected]
 • Arxius

  Arxiu
  AYUDAS PARA ESTANCIAS FORMATIVAS EN NEONATOLOGIA 2018-2019.pdf