Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premiar un projecte de recerca de base científica que es vulgui portar a terme en l'àmbit sobre prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i accidents en l'àmbit de la infància.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
Convocatòria: http://www.fundacioagrupacio.es/ES/inicio.shtml
Impresos (URL)
http://www.fundacioagrupacio.es/ES/pdf/2018/premios2018/bases-premios2018-infancia-cast.pdf
Requisits
Podran optar al Premi tots els professionals titulats, bé de forma individual o en equip, així com les persones jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit de l’Estat espanyol.
Dotació
15.000 €
Documentació
1.- Formulari de sol·licitud del premi (que podreu descarregar a la pàgina web de la Fundació.
2.- Resum o síntesi de no més de 6 pàgines del projecte presentat.
3.- Memòria descriptiva del projecte de recerca en el qual ha de constar:
 • Temàtica tractada
 • Objectius del projecte
 • Organització per dur a terme l'acció proposada
 • Pla de treball i calendari
 • Pressupost marc per a la realització
 • Currículum dels/de les investigadors/es que participin en el projecte (màxim dos folis)
  Cal lliurar de tota aquesta documentació 1 original i 5 còpies.
 • Arxius

  Arxiu
  bases-premios2018-infancia-cast.pdf
  formulario-premios2018-infancia-cast.doc