Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Convocatòria de dues beques dirigides a la realització d'un projecte de fi de carrera, d'estudis de postgrau o un treball de recerca experimental per fomentar la recerca al voltant del consum moderat de cervesa i la seva relació amb els diferents aspectes de la salut humana que no hagin estat realitzats ni difosos amb anterioritat a Espanya.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.cervezaysalud.es/becas-manuel-de-oya/becas-investigacion-manuel-oya-2018/
Impresos (URL)
http://www.cervezaysalud.es/wp-content/uploads/2018/05/cics_formulario_2017.pdf
Requisits
 • Podran sol·licitar les beques els estudiants d'últim curs de grau de qualsevol carrera universitària de ciències o d'un curs de postgrau, sempre que es tracti de centres d'ensenyament superior d'universitats espanyoles.
 • Així mateix, s'admetran les sol·licituds de llicenciats i titulats superiors de qualsevol carrera de ciències.
 • En tot cas, la data de naixement dels sol·licitants haurà de ser posterior a l'1 de gener de 1988.
 • Els sol·licitants han de tenir un director de projecte que pertanyi a una universitat o centre d'investigació espanyol.
 • Dotació
  El total de la beca serà de 18.000 €, d’aquest total, 15.000 € seran pel becari i els 3.000 restants seran per la universitat o bé pel centre de recerca en el que pertany el becari.
  Durada
 • El termini de finalització dels treballs d'investigació serà d'un any des del seu començament i tindran 6 mesos més per al seu lliurament per escrit.
 • Un cop transcorregut aquest termini, els becaris hauran de presentar el contingut final del seu treball, amb l'aprovació del director del projecte per escrit al Centre d'Informació Cervesa i Salut.
 • Documentació
 • Imprès de sol·licitud en castellà.
 • Fotocòpia de la certificació acadèmica del becari.
 • Currículum Vitae del sol·licitant.
 • Memòria explicativa del projecte d'investigació aprovada pel director del treball.
 • Informe del director del treball de recerca que acrediti el seu compromís a dirigir aquest projecte. Aquest informe haurà de dur el vistiplau del director del departament universitari o centre de recerca en el qual va a desenvolupar-se el treball.
 • Memòria de la trajectòria professional i de recerca del director del treball.
 • Fotocòpia del DNI i una fotografia recent.
 • Arxius

  Arxiu
  cics_formulario_2017.pdf
  Becas de Investigación Manuel de Oya 2018.pdf