Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Convocatòria nacional de cinc beques d'investigació en els camps de:
 • Ginecologia general
 • Medicina materno fetal
 • Ginecologia oncològica
 • Medicina de la reproducció
 • Investigació bàsica en l'àmbit de l'obstetrícia i la ginecologia.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.fundaciondexeus.org/quienes-somos/fundacion-dexeus/becas-y-premio-fundacion-dexeus-salud-de-la-mujer/becas-fundacion-dexeus
  http://www.fundaciondexeus.org/sites/default/files/pdf/bases-becas-2018.pdf
  Impresos (URL)
  http://campus.dexeus.com/node/add/scholarships
  Requisits
  Beques adreçades a investigadors joves, llicenciats i titulats superiors en ciències de la salut per a la realització dels seus projectes de recerca en els 5 camps descrits anteriorment.
 • S'ha de portar a terme en una institució espanyola de reconegut prestigi.
 • El títol universitari haurà d'haver estat emès per una universitat espanyola.
 • S'atendrà de forma preferent els projectes que l'investigador principal sigui menor de 40 anys a la data del tancament de la convocatòria.
 • La responsabilitat i capacitació d'aquest investigador serà avalada pel responsable del grup de recerca i del centre en el qual estigui integrat.
 • Dotació
  5 beques de 3.000 € per beca
  Durada
  Dos anys.
  Documentació
  Emplenar la sol·licitud exclusivament de forma online a través de la pàgina web de la Fundació, www.fundaciondexeus.org:
 • Caldrà especificar clarament l'opció per la qual es sol·licita la beca.
 • Memòria detallada del treball que es pretén desenvolupar (extensió d'entre 5-7 pàgines), especificant els objectius, pla d'actuació, fases de desenvolupament, dates, memòria econòmica i justificació de la conveniència de dur a terme el treball.
 • CV detallat de l'investigador principal.
 • Exemplar de les bases amb la signatura d'acceptació per part de l'investigador principal, del responsable del grup de recerca del qual formi part l'investigador principal i del responsable del centre on es vagi a desenvolupar el projecte.
 • Carta signada pels responsables del grup investigador i del centre donant la seva conformitat a la realització del projecte i a la seva viabilitat. Per al cas d'investigadors menors de 40 anys, a més han de certificar tant la responsabilitat com la capacitat de l'investigador principal per al desenvolupament del projecte presentat.
 • Fotocòpia NIF de l'investigador principal.
 • Els treballs no han d'haver estat premiats prèviament, ni presentar cap vinculació o interès amb fins comercials.
 • Els treballs i la documentació s'han de presentar en llengua castellana.
 • Arxius

  Arxiu
  formulario-becas-2018.doc
  bases-becas-2018.pdf