Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Estimular la recerca entre els professionals d'infermeria, contribuir en el desenvolupament de la innovació científica, promoure la qualitat en el procés de recerca i aportar un benefici al sistema sanitari.
Característiques principals
Les àrees i línies temàtiques sobre les quals han de versar els projectes d'investigació són les següents:
 • Eines d'avaluació post introducció i pre a l'adquisició de productes sanitaris.
 • Projecte de recerca relacionat amb els productes sanitaris i que aporti creació, seguretat, disseny i desenvolupament de productes sanitaris.
 • Innovacions en gestió de productes sanitaris.
 • Identificació de productes que aportin valor al procediment infermer.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.anecorm.org/investigacion/premios.php
  Impresos (URL)
  http://www.anecorm.org/investigacion/premioscom.php
  Requisits
 • A. Almenys un dels autors haurà d'estar inscrit al 12è Congrés ANECORM que se celebrarà a Sevilla durant del 24 al 26 d'octubre de 2018.
 • B. Podran ser beneficiaris del Premi aquells professionals d'infermeria que desenvolupin la seva activitat professional relacionada amb els recursos sanitaris.
 • C. Podran optar al Premi, exclusivament, aquells projectes on l'investigador principal sigui espanyol i desenvolupi la seva activitat professional a Espanya, i, com a mínim, un dels investigadors ha de ser membre de l' ANECORM.
 • D. El desenvolupament del projecte s'ha de realitzar necessàriament a Espanya, i en el termini estipulat.
 • E. No es podran presentar projectes que optin simultàniament a altres premis o beques similars públiques o privades.
 • F.En la documentació i redacció dels projectes, no poden aparèixer marques comercials, ni referències a les mateixes; només el nom genèric.
  La participació pot realitzar-se a títol individual o col·lectiu. En aquest últim cas no s'admetran més de 6 autors per projecte.
 • Dotació
  3.200€
  Documentació
  Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de:
 • 1. Currículum vitae professional del sol·licitant o sol·licitants, i en aquest cas s'ha de designar el coordinador principal del projecte. (En el CV no ha d'aparèixer el nom del coordinador, només les dades curriculars).
 • 2. Memòria explicativa del projecte d'investigació, ajustant-se als punts següents:
  - Un resum màxim de 250 paraules.
  - Antecedents sobre el tema del projecte de recerca. Màxim 500 paraules.
  - Interès científic i pràctic del tema proposat.
  - Objectius generals i específics de la investigació. Màxim 250 paraules.
  - Plantejament d'hipòtesis: Màxim 250 paraules.
  - Metodologia: Màxim 750 paraules.
  - Cronograma detallat.
  - Resultats esperats: màxim 500 paraules.
  - Limitacions previstes de la investigació, probables biaixos: Màxim 500 paraules.
  - Pressupost econòmic detallat.
  - Bibliografia rellevant sobre el tema a investigar.
 • Arxius

  Arxiu
  bases ANECORM.pdf