Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Beca per a un treball de recerca destinada a aquells metges residents d'últim any o que hagin completat el període de residència els darrers dos anys.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.mutualmedica.com/es/becas-a-la-investigacion
https://www.mutualmedica.com/documents/20143/0/Bases_BECA_Mutual_Medica_cast_web.pdf/31252f1f-f281-400f-0ee8-ac5badfdec01
Impresos (URL)
https://www.mutualmedica.com/formulario-beca
Requisits
 • El candidat haurà de ser mutualista de Mutual Mèdica.
 • En el moment de sol·licitar la beca, el candidat haurà d'estar en el darrer any de residència o haver-la acabat en els darrers dos anys.
 • El projecte de recerca haurà d'incloure el títol del projecte, el nom del becari, l'objectiu principal i els secundaris, la hipòtesi del treball, el material i la metodologia que pensa utilitzar, així com la rellevància i possibles implicacions clíniques del treball de recerca.
 • El treball s’haurà d’acabar en un termini màxim de dos anys des del lliurament del primer ajut.
 • Els membres del Consell d’Administració de la Mutual Mèdica no podran optar a la beca.
 • Dotació
  10.000€ i el jurat també podrà atorgar fins a dos accèssits de 4.000 € cadascun.
  Documentació
 • Sol·licitud de participació: s'haurà d'omplir el formulari que trobarà a la seva pàgina web, on es sol·licitaran les dades personals.
 • Còpia del DNI.
 • Certificat del director del Treball, avalant la capacitat del candidat, manifestant el seu compromís de dur a terme un seguiment i verificar que el treball pot realitzar-se en un període de 2 anys.
 • Certificat del Director del Centre o Institució on s'hagi de dur a terme la investigació, fent constar l'acceptació del treball a realitzar, així com les possibilitats tècniques per a la seva realització.
 • Document del Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica del centre corresponent acreditatiu d'acceptació, en el cas que el treball inclogui la participació de malalts.
 • Currículum Vitae.
 • Projecte de Recerca.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases_BECA_Mutual_Medica_cast_web.pdf