Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La vinticinquena edició del premi Rafael Hervada estarà dedicat a la cirurgia avançada en el càncer de pulmó. Aquest premi està dedicat no només a les tècniques quirúrgiques sinó també a totes aquelles terapèutiques que siguin coadjuvants, com pot ser la radioteràpia o la immunoteràpia. Pretenem amb la convocatòria d'aquest Premi el reconeixement a la innovació i a l'eficàcia en el tractament del càncer de pulmó, realitzant així una petita contribució al coneixement i a la investigació en aquesta patologia tumoral.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.imqsanrafael.es/docencia-e-investigacion/premio-rafael-hervada/xxvpremio-reafael-hervada#textoConvocatoria
Requisits
Poden participar doctors i llicenciats en Ciències de la Salut i afins (metges, biòlegs, bioquímics, farmacòlegs, biofísics, bioenginyers), nacionals o estrangers.
Documentació
Hauran de presentar-se escrits en castellà o anglès.
Formats acceptats:
• Imprès en DIN A-4 per una sola cara. En aquest cas hauran de remetre's cinc còpies.
• Suport magneto òptic: llapis de memòria, DVD, CD.
• Correu electrònic.
• Poden aportar-se imatges fotogràfiques, digitalitzades o vídeo.
• L'extensió és lliure.
• Els autors del treball premiat autoritzen a l'Hospital San Rafael la seva publicació en el mitjà de comunicació que la institució convocant estimi oportuna

Arxius

Arxiu
Convocatoria Hospital San Rafael.pdf