Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fomentar l'interès investigador al col·lectiu mèdic i multidisciplinar, i estimular el desenvolupament de treballs en l'àmbit de l'hematologia.
Objectius:
 • Promoure la investigació sobre les conseqüències que l'ús clínic dels concentrats de factors de coagulació provoca en els afectats per l'hemofília i altres trastorns de la coagulació.
 • Dotar de beques de recerca per aconseguir la màxima especialització en els temes relacionats amb l'hemofília o d'altres problemes relacionats amb les coagulopaties congènites.
 • Promocionar cursos, congressos, seminaris, taules rodones i conferències relacionades amb les coagulopaties congènites.
 • Editar publicacions i crear fons documentals.
 • Preparar campanyes de sensibilització, desenvolupar iniciatives i projectes de prevenció, així com organitzar serveis d'orientació i consulta.
 • Instrumentalitzar accions que afavoreixin la reinserció social i la rehabilitació psíquica dels afectats per coagulopaties congènites i / o malalties associades.
 • Característiques principals
  Es convoquen premis en les següents categories:
 • Premi al projecte de recerca en medicina bàsica: Dirigit a investigadors que desenvolupin una tasca d'investigació bàsica orientada a l'obtenció de coneixement amb aplicació clínica, a qualsevol nivell metodològic.
 • Premi al projecte de recerca en medicina clínica: Dirigit a investigadors que desenvolupin la seva tasca investigadora sobre humans, a qualsevol nivell metodològic, en el diagnòstic, tractament o avaluació de pacients amb coagulopaties congènites.
 • Premi al projecte d'investigació multidisciplinar: Dirigit a investigadors que desenvolupin la seva tasca investigadora sobre humans, a qualsevol nivell metodològic, en aspectes psicosocials, musculoesquelètics o ortopèdics.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.seth.es/images/becas/Premio-Internacional-de-Investigacion-sobre-coagulopatias-congenitas-2018-Real-Fundacion-Victoria-Eugenia.pdf
  Requisits
 • Els treballs que es presentin al Premi Internacional d'Investigació sobre coagulopaties congènites "Duquessa de Sòria" hauran de tractar sobre qualsevol tema relacionat amb les coagulopaties congènites.
 • Podran optar al Premi treballs originals i inèdits, realitzats a Espanya o a l'estranger per autors de qualsevol nacionalitat.
 • No podran concursar els treballs ja premiats amb anterioritat per altres Institucions, havent d'acompanyar declaració jurada de l'autor presentador del projecte, referent al fet que no han estat premiats. Igualment, no s'admetran projectes presentats en anteriors convocatòries d'aquest mateix Premi.
 • Dotació
  Premi "Duquesa de Soria": 9.000 €. Resta de categories: 2.500 € / premi.
  Documentació
  Els treballs s'hauran de presentar redactats b>en castellà o en anglès, escrits a doble espai, amb una extensió no superior a 50 pàgines, amb excepció de les referències bibliografies, iconografia, etc. No s'inclourà en el text signatura ni cap indicació que pugui revelar el nom ni filiació dels autors, però sí un pseudònim o lema a l'efecte d'identificació del treball. Des de la Secretaria Tècnica de la Reial Fundació Victòria Eugènia, s'inclourà el pseudònim o lema aportat, en un sobre a part tancat (plica) en l'interior del qual s'inclourà el pseudònim escollit, el títol del treball, juntament amb el nom dels autors, el Centre en el qual es va realitzar l'estudi i l'adreça de correu electrònic de contacte.
  Tota la documentació es presentarà per correu electrònic i inclourà els següents documents:
 • Carta de proposta, dirigida al President de la Reial Fundació Victòria Eugenia, anònima (s'inclourà només el pseudònim de la feina), sense dades que informin del grup de recerca ni del centre de procedència, que comprengui una exposició breu (màxim, 500 paraules) que avalin la presentació del treball.
 • Document d'investigació a avaluar pel Jurat.
 • Arxius

  Arxiu
  CV.-Premio-Internacional-de-Investigación-sobre-coagulopatías-congénitas-Duquesa-de-Soria (1).doc
  Premio-Internacional-de-Investigacion-sobre-coagulopatias-congenitas-2018-Real-Fundacion-Victoria-Eugenia.pdf