Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu d'aquestes beques és impulsar la recerca en Reumatologia Pediàtrica a Espanya. S'atorgaran als 4 millors projectes originals i inèdits d'investigació presentats.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:

Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.reumaped.es/index.php/becas-y-ayudas/becas-serpe-para-la-investigacion-en-reumatologia-pediatrica
Dotació
8.000€
Durada
Dos anys
Documentació
 • Carta del cap de servei o persona responsable que garanteixi la realització de la feina un cop rebuda la beca
 • Còpia del currículum vitae del sol·licitant tipus FIS o similar que ha d'incloure l'any de finalització de residència i la situació laboral actual.
 • Memòria que ha d'incloure (Max 10 folis):
  - Títol
  - Investigador Principal
  - Investigadors col·laboradors
  - Durada
  - Resum (unes 250 paraules)
  - Justificació i estat actual del tema. Bibliografia
  - Hipòtesi
  - Objectius
  - Metodologia
  - Pla de treball
  - Memòria econòmica
  El nom de l'investigador principal i col·laboradors s'ha de lliurar en un full separat. La memòria no ha de fer referència al nom dels investigadors o hospitals participants en el projecte.
 • Arxius

  Arxiu
  Beca SERPE para investigación en reumatologia pediátrica.pdf