Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premi anual d'àmbit internacional, el qual serà adjudicat al millor treball que, segons el parer d'un jurat designat a l'efecte, tracti d'un tema sobre Història i Ciències de la Salut.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fu1838.org/premios.php
http://www.fu1838.org/img/bases/13834BasesPremio2018.jpg
Requisits
Les monografies que optin al Premi hauran de ser originals i inèdites, i no seran acceptades aquelles que en el moment de l'adjudicació hagin estat publicades total o parcialment, així com tampoc les presentades a altres concursos.
Dotació
3.000 euros per al guanyador i un accèssit de 1.000 euros, si el jurat ho considera oportú.
Documentació
Els treballs s'han de presentar en format electrònic al costat d'una còpia impresa amb interlineat doble i una extensió recomanada de 80.000 caràcters, amb espais, incloent bibliografia o referències documentals. a més d'iconografla complementària.
Els originals seran redactats en llengua espanyola. Seran remesos a la Fundació Uriach sota el sistema de lema i plica, sense firma d'autor o autors, la identificació ha de figurar en un sobre tancat al seu torn identificat amb el mateix lema del treball original.

Arxius

Arxiu
XLIX Premio Fundación URIACH Historia de la Medicina.pdf