Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquesta beca buscarà premiar el sol·licitant que vulgui desenvolupar en la seva organització sanitària una idea de projecte innovador que millori la gestió.
Aquesta millora de gestió podrà ser tant de recursos humans, materials, medicaments, protocols o qualsevol altre àmbit; i per organització s'entendran centres d'atenció primària, hospitals o altres complexos assistencials sanitaris, tant públics com privats.
L'execució del projecte innovador, podrà fer-se tant de manera individualitzada com col·lectiva, en un mateix servei o comptant amb la col·laboració de diversos serveis dins o fora de la pròpia organització.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://sedisa.net/2018/07/09/beca-2018-sedisa-alsedisa-a-la-innovacion-en-la-gestion-sanitaria/
http://sedisa.net/wp-content/uploads/2018/07/Beca-2018-SEDISA_FMylan.pdf
Requisits
Podran participar com a líders dels projectes innovadors tots els socis de SEDISA.
No poden presentar-se membres actuals de la Junta Directiva d'SEDISA.
Dotació
3.000€
Documentació
 • S'haurà de presentar una fitxa resum que contingui els següents epígrafs:
  - Nom complet del líder del projecte innovador (i de l'equip, si n'hi hagués) i càrrec actual (incloent dades de contacte telefònic i correu electrònic).
  - Títol del projecte innovador.
  - Necessitat detectada.
  - Solució proposada.
  - Breu resum de com desenvolupar el projecte innovador (incloent descripció metodològica del procés, perfils implicats, i calendari preliminar).
  - Beneficis del projecte innovador.
  - Aspectes diferencials d'innovació del projecte.
  - Justificació de la despesa de l'import de la beca (pot incloure el propi temps del personal, adquisició d'equips tecnològics, programes informàtics, etc.).
 • Per a la redacció dels epígrafs es podrà utilitzar el model contingut a l'annex 1, i l'extensió no pot ser superior a les 10 pàgines, lletra mida 12, en què hauran d'estar incloses en el text, tant figures com gràfiques. Els arxius no podran superar els 25 MB. El format de lliurament ha de ser en PDF.
 • No s'acceptarà cap sol·licitud que no compleixi tots els requisits anteriorment citats.
 • Arxius

  Arxiu
  Anexo-1-2018.docx
  Beca-2018-SEDISA_FMylan.pdf