Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Societat Espanyola de Neurologia convoca cada any els Premis SEN, que suposen el reconeixement a persones i entitats que han realitzat activitats de promoció de la Neurologia en l'àmbit científic o social.
Característiques principals
Els Premis suposen el reconeixement de la SOCIETAT ESPANYOLA DE NEUROLOGIA als premiats en els diferents apartats.
1. Premi-Esclerosi Múltiple
2. Premi-Epilèpsia
3. Premi-Parkinson
4. Premi-Alzheimer
5. Premi-Ictus
6. Premi-Cefalees
7. Premi-Malalties Neuromusculars
8. Premi Història de la Neurologia (només modalitat científica)
9. Premi Malalties Neurològiques

El Premi Història de la Neurologia només es convoca en la modalitat científica.
El Premi de malalties neurològiques s'atorgarà de forma general o es dedicarà a alguna malaltia neurològica en concret segons decisió de la Junta Directiva de la SEN.
Cada premi té dues modalitats: científica i social.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.sen.es/noticias/78-noticias-sen/2384-convocatoria-para-la-presentacion-de-nominaciones-para-los-premios-sen-2018
http://www.sen.es/attachments/article/2384/Convocatoria_Premios_SEN_2018.pdf
Requisits
Podran nominar per als Premis tots els membres numeraris de la SEN que pertanyin al grup d'estudi de l'àrea relacionada amb el premi, amb una antiguitat d'1 any de pertinença a la Societat i que estiguin al dia en el pagament de les seves quotes.
Documentació
Formulari

Arxius

Arxiu
Convocatoria_Premios_SEN_2018.pdf