Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fomentar l'interès investigador en el col·lectiu mèdic i estimular el desenvolupament de treballs en l'àmbit oncològic.
Característiques principals
Projectes en l'àmbit de l'Oncologia que comportin alguna innovació en el camp de la investigació científica en aquesta matèria i que no hagin estat presentats anteriorment en cap altra convocatòria d'aquest Premi.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seom.org/en/servicios-al-socio/premios-becas-seom/otros-premios-becas/106862-iv-premio-de-investigacion-medica-en-el-ambito-oncologico-fundacion-angel-muriel
Requisits
Podran optar al premi aquells projectes d'investigació oncològica que siguin presentats per metges col·legiats de qualsevol part del nostre territori nacional que incloguin alguna innovació en el camp de la investigació científica en aquesta matèria i que no hagin estat premiats amb anterioritat per altres institucions. S'admetran projectes presentats en anteriors convocatòries d'aquest mateix premi.
Dotació
Un premi de 6.000€ i diploma.
Documentació
Els projectes que es presentin al Premi es lliuraran en sobre tancat mida foli o similar, i es farà constar a l'anvers el tema triat.
Dins d'aquest sobre s'introduirà tota la documentació en la qual es fonamenti el projecte, un document en el qual consti les dades del presentador de la feina, l'autorització de l'autor primer signant o últim (cas que no sigui el que el presenta), declaració jurada que el projecte no ha estat premiat en altres Premis, o que hagi estat presentat en anteriors convocatòries d'aquest mateix Premi.

Arxius

Arxiu