Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Bancària ”la Caixa” obre la segona edició de la convocatòria oberta per projectes de recerca en biomedicina i salut que té per objectiu identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, ja sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.
Es prioritzaran els projectes en les àrees temàtiques següents:
 • Neurociències
 • Oncologia
 • Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades
 • Malalties infeccioses
 • Tecnologies facilitadores en les àrees temàtiques anteriors
 • Característiques principals
 • Institucions sol·licitants (Host Institutions). Es poden presentar a la convocatòria projectes liderats per investigadors d’institucions de recerca sense ànim de lucre localitzades a Espanya o a Portugal.
  Líder del projecte (Project Leader). L’investigador principal de la institució sol·licitant ha de ser, a més, el líder del projecte, qui presenta la proposta a la convocatòria i dirigeix l’execució global del projecte.
 • Institucions de recerca. Qualsevol institució sense ànim de lucre dedicada a la recerca que desenvolupa activitats en el projecte. En projectes individuals, la única institució de recerca és la sol·licitant. En consorcis de recerca, hi ha d’haver un mínim de 2 i un màxim de 5 institucions de recerca (incloent la institució sol.licitant).
  Investigadors principals (Principal Investigators). Cada institució de recerca ha de tenir un investigador principal responsable d’executar les activitats del projecte que es duen a terme a la seva institució.

  La subvenció cobrirà els costos relacionats amb el projecte quan estiguin degudament justificats. El pressupost de la Proposta pot incloure:
  a) Costos directes:
 • Costos de personal
 • Les despeses de viatge
 • Equips
 • Consumibles
 • Publicacions
 • Disseminació i activitats de compromís social
 • Altres costos directes
 • Costos indirectes
 • Subcontractació (auditories i altres)
 • Altres costos directes
  b) Costos indirectes (overheads): un màxim del 10% dels costos directes (menys subcontractació)
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://obrasociallacaixa.org/ca/investigacion-y-becas/convocatorias-de-investigacion/convocatoria-de-investigacion-en-salud/descripcion-del-programa
  Impresos (URL)
  https://www.convocatoriaslacaixa.org/Convocatorias/
  Requisits
 • Les propostes de projectes individuals i de projectes de Consorci de Recerca han d'incloure a un líder del projecte (PL). En el cas dels Projectes de Consorci de Recerca, també ha d'aplicar un investigador principal (PI).
 • El PL ha de tenir un mínim de 6 anys d'experiència en recerca postdoctoral. Per tant, ha d'haver finalitzat el seu doctorat com a mínim 6 anys abans de la data de tancament de la convocatòria (prenent com a referència la data que apareix en el doctorat).
 • Dins de la mateixa convocatòria, cada PL només pot presentar una sola proposta com a PL; malgrat això, poden col·laborar en altres projectes com a PI d'un RPI del Consorci d'Investigació o com a membre de l'equip.
 • El PL que presenta una proposta a l'edició actual de la convocatòria i obtingui una puntuació inferior a 5.50 en la fase d'avaluació, no podrà enviar propostes com PL a la propera convocatòria.
 • El PL ha d'estar vinculat, ja sigui per estatut, contracte de treball o d'un altre tipus de col·laboració, en el marc d'aquest projecte, a l'entitat amfitriona quan sol·liciti l'ajut.
 • La proposta ha de ser un projecte innovador i relacionat amb els objectius i àrees temàtiques de la convocatòria.
 • Dotació
  En aquesta edició 2018 les propostes de projecte poden ser:
 • Individuals: presentades per una única institució de recerca (institució sol·licitant). Poden rebre ajuts de fins a un màxim de 500.000 €.
 • En consorci de recerca: presentades com a mínim per dues institucions de recerca i coordinades per la institució sol·licitant. Poden rebre ajuts de fins a un màxim d’1.000.000 €.
  En tots dos tipus de propostes, es poden incloure Organitzacions Col·laboradores (Cooperating Organizations), entitats de la societat civil com ara associacions de pacients, o empreses constituïdes.
 • Durada
  Fins a 3 anys
  AVÍS IMPORTANT
  No utilitzar l'usuari i contrasenya de l'any passat, us teniu que registrar novament.

  Arxius

  Arxiu
  bases_convocatoria_2018_en.pdf
  formulario_aplicativo_2018_en.pdf
  Curriculum Vitae Template.docx
  IMIM_DISTRIBUTION-OF-REQUESTED-GRANT (2).xlsx
  EthicalIssues_HealthResearchProjects_form_IMIM.docx
  instruccions registre.pdf