Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La finalitat de la convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca en càncer des de la investigació translacional a la pràctica clínica desenvolupades per grups coordinats multidisciplinaris.
L'AECC ofereix finançament a grups coordinats estables de recerca translacional, mitjançant la formalització d'un conveni amb els hospitals o centres on es vagin a dur a terme les investigacions.
Característiques principals
El projecte de recerca ha de tenir una orientació translacional, amb existència d'una base sòlida de recerca bàsica que suporti la hipòtesi plantejada en la proposta (estudis que vagin des de l'oncologia bàsica, translacional a estudis preclínics).
En tots els projectes es requereix la participació de diferents unitats d'investigació. Es valorarà incloure a un grup emergent entre els col·laboradors de la proposta.
El projecte ha d'incloure un pla de transferència tecnològica de resultats per als dos últims anys de l'ajuda.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000000949
Requisits
El coordinador científic podrà presentar la candidatura per a la concessió del finançament sempre que el grup coordinat estable de recerca compleixi els següents requisits:
 • Ha de desenvolupar les seves investigacions en institucions sanitàries o universitàries, organismes públics d'investigació o altres centres d'investigació d'Espanya que no tinguin ànim de lucre. Poden incloure col·laboracions amb grups internacionals, però aquests no podran rebre finançament directe per part d'aquesta convocatòria.
 • Els caps de grup hauran d'estar treballant en institucions sanitàries o universitàries, organismes públics d'investigació i han de tenir una carrera investigadora demostrable.
 • Dotació
  Es concedirà un ajut per un import brut total d'1.000.000 € distribuït en 5 anualitats.
  Durada
  5 anys
  Documentació
  Cada sol·licitud haurà d'incloure els següents documents en anglès utilitzant les plantilles disponibles:
 • Memòria del programa de recerca (a 3 i 5 anys) incloent un Work Package de transferència tecnològica juntament amb memòria econòmica. Pla de divulgació i comunicació de resultats.
 • Conformitat de la institució (o institucions) on es vagi a realitzar el programa de recerca.
 • Carta dels comitès ètics que siguin procedents.
 • Curriculum vitae (s'acceptarà Curriculum Vitae Normalitzat Abreujat CVA FECYT) del coordinador científic juntament amb original escanejat per les dues cares del seu DNI / passaport i curriculum vitae dels caps de grups participants.
 • Arxius

  Arxiu
  Fundación científica - Manual_Gestión solicitudes.pdf
  SCIENTIFIC PROPOSAL GRUPOS COORDINADOS AECC 2019.docx
  07_PROYECTOS_GRUPOS_COORDINADOS_AECC_2019.pdf
  Annex I. Costs Guidance.pdf
  BUDGET PROPOSAL GRUPOS COORDINADOS AECC 2019.docx
  CURRICULUM VITAE TEAM MEMBER GRUPOS COORDINADOS AECC 2019_v2.pdf
  CURRICULUM VITAE PRINCIPAL INVESTIGATOR GRUPOS COORDINADOS AECC 2019_v2.pdf