Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer amb clara orientació translacional, que es desenvolupin sota la supervisió d'un investigador principal i que es realitzin en la seva totalitat a Espanya i han de ser projectes estratègics per a l'AECC i els pacients.
Característiques principals
El projecte d'investigació ha de tenir una orientació translacional, amb existència d'una base sòlida d'investigació bàsica que recolzi la hipòtesi plantejada en la proposta.
Es possibilita la col·laboració entre diferents grups d'investigació, sempre i quan quedi clarament justificat en la memòria.
Els projectes presentats han de respondre a una línia estratègica per a l'AECC i els pacients amb càncer. Així haurà de determinar la temàtica a l'aplicació del projecte proposat:
 • General
 • Càncer poc freqüent i càncer infantil. No hi haurà cabuda en aquesta temàtica varietats genotípiques o fenotípiques de càncer de gran incidència.
 • Prevenció
 • Pal·liatius
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000000947
  Requisits
  L'investigador principal que opti a aquesta convocatòria haurà de:
 • Posseir el títol de doctor.
 • Estar vinculat a una entitat pública o privada sense ànim de lucre capacitada per a la investigació científica a Espanya.
 • El sol·licitant ha de tenir almenys dos articles d'investigació publicats o acceptats per a la publicació com a primer autor (o co-primer) en una revista internacional del primer quart amb avaluació per parelles en el moment de presentar la sol·licitud en els últims 5 anys.
 • Ser cap de grup des de fa més de 5 anys.
 • Dotació
  Aquest ajut estarà dotat d'un total màxim de 300.000 € bruts a 3 anys a raó d'un màxim de 100.000 € bruts a l'any.
  Durada
  3 anys
  Documentació
  Cada sol·licitud haurà d'incloure els següents documents utilitzant les plantilles disponibles:
 • Currículum de l'investigador principal. S'acceptarà Curriculum Vitae abreujat Normalitzat (CVA FECYT) juntament amb original escanejat per les dues cares del DNI, o el permís de residència en vigor i passaport.
 • Currículum Vitae de cada membre de l'equip investigador (s'acceptarà Curriculum Vitae abreujat Normalitzat (CVA FECYT).
 • Memòria del projecte d'investigació juntament amb memòria econòmica distribuïda en tres anualitats.
 • Conformitat del centre d'investigació.
 • Carta dels Comitès Ètics que siguin procedents.
  Tota la documentació requerida a la sol·licitud s'ha de presentar en anglès.
 • Incompatibilitats
  Per compatibilitats i incompatibilitats, si us plau, consulteu les bases.

  Arxius

  Arxiu
  Annex I. Costs Guidance (1).pdf
  Fundación científica - Manual_Gestión solicitudes (4).pdf
  06_BASES CONVOCATORIA_AECC_2019.pdf
  BUDGET PROPOSAL PROYECTOS AECC 2019.docx
  SCIENTIFIC PROPOSAL AECC 2019.docx
  CURRICULUM VITAE TEAM MEMBER PROYECTOS AECC 2019_v2.pdf
  CURRICULUM VITAE INVESTIGADOR PRINCIPAL_PROYECTOS AECC 2019_v2.pdf