Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Els projectes que optin a aquesta beca hauran de ser estudis relacionats amb la recerca en les malalties del tracte digestiu tant en els seus aspectes bàsics com en els epidemiològics, diagnòstic-terapèutics i clínics.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.aegastro.es/docencia-becas-y-avales/becas/normativa-y-solicitudes/normativa-y-solicitudes
Requisits
 • Per a estudis multicèntrics, amb participació d'almenys 3 hospitals.
 • Podran presentar-lo titulats superiors vinculats a centres hospitalaris, universitats o altres centres oficials d'investigació espanyols membres de l'AEG.
 • L'investigador principal sol·licitant ha de ser membre de l'AEG amb una antiguitat d'almenys 1 any i almenys un membre del grup de treball de cada un dels centres participants ha de ser soci de l'AEG.
 • L'investigador principal que hagi obtingut una beca de l'AEG, no podrà optar a cap categoria de beca fins a la convocatòria de concessió. Per exemple, si es va obtenir una beca el 2018, el mateix investigador no podrà optar a cap altra beca fins al 2020.
 • Dotació
  La quantia de la beca serà de 20.000 €
  Durada
  El projecte tindrà un període de desenvolupament d'un màxim de 5 anys, tot i que ha d'incloure objectius assolibles en 2 anys que seran presentats en la reunió anual de l'AEG.

  Arxius

  Arxiu
  BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL TRACTO DIGESTIVO 2019.pdf