Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Espanyola de Qualitat Assistencial (FECA) concedeix dues beques econòmiques per dur a terme projectes d'investigació relacionats amb la millora de la qualitat i la seguretat dels pacients, així com aquells projectes que suposen un avenç pel coneixement científicomèdic en qualsevol disciplina.
L'objectiu primordial d'aquestes beques és finançar un investigador o grup que no gaudeixi de qualsevol altra beca o ajut públic o privat, espanyol o estranger. No obstant això, la beca es pot compatibilitzar amb qualsevol de les situacions anteriors amb coneixement de la Comissió Avaluadora que ha de jutjar-la. En aquest cas, i segons les dades aportades per l'interessat, la Comissió Avaluadora podrà reduir la quantia per complementar les altres percepcions econòmiques.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://calidadasistencial.es/wp-seca/
http://calidadasistencial.es/wp-seca/wp-content/uploads/2018/10/BECAS-INVESTIGACION-FECA-2018-2019_Bases.pdf
Requisits
 • L'investigador principal ha d'estar associat i al corrent en els pagaments a la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA).
 • Cap investigador podrà haver guanyat una beca, d'Investigació o d'Estada, a la convocatòria 2018/2019
 • Dotació
  3.000€
  Documentació
  El sol·licitant haurà de remetre la següent documentació:
 • Imprès oficial sol·licitud de Beca FECA, Annex 1, degudament emplenat.
 • Memòria del projecte segons el model de l'annex 2 degudament emplenat indicant per a què es sol·licita i com es gastarà la dotació. Així mateix, s'indicarà com es traslladaran els resultats al sistema sanitari.
 • Imprès oficial de Curriculum Vitae, Annex 3, degudament emplenat amb aportacions dels últims 5 anys.
 • Arxius

  Arxiu
  ANEXO-1-Solicitud-Ayuda-Beca-FECA (1).pdf
  ANEXO-3-Curriculum-vitae-SECA.pdf
  ANEXO-5-Declaracion-jurada-para-Beca-FECA (1).pdf
  BECAS-INVESTIGACION-FECA-2018-2019_Bases.pdf
  ANEXO-2-Memoria-proyecto-para-Beca-FECA (1).pdf
  ANEXO-4-Memoria-final-para-Beca-FECA (1).pdf