Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquest premi està destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats d'especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als països catalans.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.academia.cat/Portal/academia/Beques-i-premis/Llistat-Beques/_ab4voNWugCW_2a4h0WZWZA
Requisits
El candidat ha de ser soci de l’Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys.
Dotació
Sense dotació econòmica.
El Premi estarà dotat amb una placa acreditativa i el nomenament de Soci d’Honor de l’Acadèmia.
Documentació
Omplir un formulari de sol·licitud segons model, on consti: les dades del candidat; nom i cognoms, domicili habitual, telèfon, correu electrònic i professió, acompanyada d’una proposta raonada i un currículum vitae del candidat al premi.

Arxius

Arxiu
02Impres_solicitud_P_Carolina_Melendez.docx
02Criteris avaluacio Premi Carolina Meléndez.pdf
02Bases Carolina Melendez 2019.pdf