Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquesta beca està destinada a premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut. Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d'un becari de grau universitari.
Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.acmcb.es/Portal/academia/Beques-i-premis/Llistat-Beques/_ab4voNWugCW_2a4h0WZWZA
Requisits
 • A la sol·licitud ha de constar tot l’equip investigador i almenys el 50% dels membres han de ser socis de l’Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys, han de ser socis fins al lliurament del resultat de la recerca i estar al corrent de pagament de la quota de l'Acadèmia.
 • Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d’un becari de grau universitari.
 • Dotació
  30.000€ (com a màxim, la meitat de la dotació de la Beca serà destinada al becari)
  Durada
  El projecte de recerca haurà de realitzar-se en un termini màxim de dos anys des de la seva concessió.
  Documentació
  Per optar a la beca és imprescindible:
 • Omplir el formulari de sol·licitud segons model, i adjuntar els següents documents:
  - Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca, (Investigador principal, que ha de ser soci de l’Acadèmia amb una antiguitat mínima de 2 anys).
  - Curriculum vitae actualitzat de tots els signants.
  - Certificat del responsable del centre o institució on s’hagi de realitzar el treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent-hi constar l’acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització.
  En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l’annex.
 • La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format word o pdf.
 • Es valorarà la presentació en català de la beca, encara que aquesta es pot presentar en català, castellà o anglès.
 • Arxius

  Arxiu
  08Bases Beca recerca Clínica2019.pdf
  08Impres_solicitud_Beca_recerca_clinica.doc
  08Criteris d'avaluació. Beca de recerca clínica.pdf