Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquestes beques (2) estan destinades a premiar la participació d'una estada clínica i una estada de recerca a l’estranger de joves professionals de l’àmbit de les ciències de la salut.
Per promoure la pràctica clínica i de recerca entre els joves professionals de Ciències de la Salut, donar l’oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica i de recerca a l’estranger, i alhora donar a conèixer també el nostre sistema sanitari i la nostra pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. I així donar reconeixement a la formació realitzada pels joves professionals a l’estranger.
Lloc de presentació
El personal de l' IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.acmcb.es/Portal/academia/Beques-i-premis/Llistat-Beques/_ab4voNWugCW_2a4h0WZWZA
Requisits
El sol·licitant ha de ser soci de l’Acadèmia amb una antiguitat mínima de dos anys i estar duent a terme o haver finalitzat la formació sanitària especialitzada com a màxim 2 anys abans del moment de la presentació de la sol·licitud. Ha d'estar al corrent de pagament de la quota de l'Acadèmia.
Dotació
3.000€
Durada
L’estada s’haurà d’haver realitzat durant l’any 2018, tindrà una durada mínima de dos mesos, i s’haurà de realitzar en un centre o institució de fora de l’Estat Espanyol.
Documentació
Per optar a les beques és imprescindible:
1. Omplir el formulari de sol·licitud segons model, i adjuntar els següents documents:
A. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca.
B. Curriculum vitae actualitzat del sol·licitant.
C. Certificat del responsable del centre o institució on ha realitzat la seva formació.
D. En cas d’estar duent a terme la formació especialitzada, certificat de la comissió de docència del centre acceptant l’estada en un centre estranger com a rotació externa.
E. Resum del projecte formatiu a realitzar.
En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l’annex.
Es valorarà la presentació en anglès de la beca, encara que es pot presentar en català, castellà o anglès.

Arxius

Arxiu
11Criteris d'avaluació Beca per estades formacio joves profesionals.pdf
11Impres_solicitud_Beca_per_a_joves_professionals_a_lestranger.doc
11Bases Beca d'estades de formació per joves professionals2019.pdf