Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Els ajuts es concedeixen per sorteig entre tots els inscrits per finançar els cursos de preparació a les respectives especialitats d'interns residents.
Característiques principals
Es concedeixen 113 beques per part de AMA per ajudar als nous professionals sanitaris en la preparació de les seves respectives especialitats durant l'any 2018/2019.
 • 50 beques per a metges residents (MIR)
 • 20 beques per a infermers
 • 15 beques per a farmacèutics
 • 10 beques per a psicòlegs
 • 6 beques per a químics
 • 6 beques per a biòlegs
 • 6 beques per a físics
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Impresos (URL)
  https://mutualistas.amaseguros.com/becas-ama.asp
  Requisits
  Serà condició indispensable per a l'assignació de les beques, la presentació del certificat d'estudis o títol acreditatiu, així com la convalidació dels títols no espanyols.
  Dotació
 • 3.000 euros en el cas de metges residents
 • 2.000 euros en el cas d'infermers
 • 1.600 euros en el cas de farmacèutics
 • 1.000 euros en el cas de psicòlegs
 • 1.000 euros en el cas de químics
 • 1.000 euros en el cas de biòlegs
 • 1.000 euros en el cas de físics Els diners seran exclusivament destinats a les despeses de docència del curs 2018/2019.
 • Durada
  Un any
  Documentació
 • Formulari de sol·licitud.
 • Poden presentar-se tots els llicenciats / graduats en medicina, farmàcia, infermeria i psicologia, així com estudiants d'últim any que prevegin finalitzar els seus estudis amb anterioritat a la data del sorteig, i no hagin estat beneficiaris d'aquestes beques en edicions anteriors.
 • Títol acreditatiu
  Serà condició indispensable per a l'assignació de les beques la presentació del certificat d'estudis o títol acreditatiu, així com la convalidació dels títols no espanyols.
 • Arxius

  Arxiu