Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fomentar la formació i la cultura de recerca entre els pediatres d'Atenció Primària.
Contribuir a la millora de la qualitat assistencial en l'àmbit de la Pediatria d'AP a través dels resultats assolits i la posada en pràctica dels coneixements aportats.
Característiques principals
Els temes de recerca dels projectes que vulguin optar als ajuts versaran, es planificaran, desenvoluparan i s'aplicaran en el camp de la Nutrició, d'interès directe en Pediatria d'Atenció Primària. L'investigador principal ha de treballar activament en Atenció Primària i ser soci de l'AEPap.
Els projectes que optin als ajuts versaran, es planificaran, desenvoluparan i aplicaran en l'àmbit de la Pediatria d'Atenció Primària.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aepap.org/agenda/convocatorias-becas-y-premios/beca-nestle-aepap-de-investigacion-en-nutricion-infantil-en-pediatria-de-atencion-primaria-2019
https://www.aepap.org/sites/default/files/actividad/archivos-adjuntos/beca_nestle2019.pdf
Requisits
Per a concursar és necessari que tots els pediatres que signen el treball siguin membres de l'Associació Espanyola de Pediatria.
Dotació
3000€ i un accèsit de 1000€.
Documentació
Memòria del projecte d'investigació, on han de figurar:
 • Títol
 • Pseudònim de l'investigador principal.
 • Resum en espanyol (màxim 250 paraules)
 • Introducció on s'explicarà el tema objecte de recerca (màxim 3 pàgines A4)
 • Hipòtesi i objectius principal i secundaris (1 pàgina A4):
 • Metodologia (màxim 3 pàgines A4):
  - Tipus d'estudi
  - Materials i / o tècniques utilitzades
  - Pacients estudiats: mostra, població diana, criteris de inclusió i exclusió
  - Variables estudiades: definició, recollida de dades
  - Cronograma (calendari del projecte)
  - Limitacions i possibles biaixos de l'estudi.
  - Aplicabilitat i utilitat pràctica dels resultats
  - Dades econòmiques del projecte
 • Autorització (o justificant de sol·licitud de l'autorització) del Comitè Ètic d'Investigació Clínica pertinent en el cas que el desenvolupament del projecte suposi una intervenció directa amb pacients.
 • Arxius

  Arxiu
  beca_nestle2019.pdf