Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/otros-premios-becas/207264-beca-icapem-2019
https://seom.org/images/CONVOCATORIA_BECA_ICAPEM_2019.pdf
Requisits
Estar en possessió d'un títol universitari de grau relacionat amb les ciències de la salut.
Treballar en una institució amb capacitat per a la investigació a Espanya.
Projecte d'investigació original, que no estigui lligat a cap assaig clínic ni a projectes d'investigació competitius.
Àrea de Recerca: temes relacionats amb el càncer de pulmó en dones. Es donarà prioritat als projectes traslacionals amb aplicabilitat clínica.
Projecte de recerca que es realitzi a Espanya.
Ha d'indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar documentació que ho acrediti.
Dotació
40.000€
Documentació
Format de la sol·licitud:
S'ha de presentar una memòria del projecte d'investigació amb els següents apartats:
 • Títol del projecte
 • Dades de l'Investigador principal
 • Indicar durada del projecte (màxim 2 anys)
 • Resum (màxim 250 paraules)
 • Antecedents i estat actual del tema
 • Bibliografia més rellevant comentada
 • Hipòtesi
 • Objectius i Metodologia (Disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades, limitacions de l'estudi i pla de contingència)
 • Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'Equip Investigador).
 • Impacte i aplicabilitat de la investigació
 • CV de l'Investigador principal i CV individual de tot l'Equip Investigador seguint plantilla de models normalitzats de convocatòries públiques nacionals.
 • Pla de difusió
 • Mitjans disponibles per a la realització del projecte
 • Pressupost de l'ajut sol·licitat
 • Arxius

  Arxiu
  CONVOCATORIA_BECA_ICAPEM_2019.pdf