Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La "Càtedra Celgene d'Innovació en Salut" pretén transmetre a través de l'entorn docent el valor real de la innovació no només en funció de criteris econòmics, sinó atenent també al seu impacte social i la gravetat de la patologia a tractar, organitzant i desenvolupant activitats acadèmiques i científiques que despertin l'interès general i potenciïn al seu torn el desenvolupament de projectes d'investigació.
La "Càtedra Celgene d'Innovació en Salut "llança la seva tercera convocatòria de premis per identificar i difondre els millors projectes d'innovació en l'àmbit sanitari nacional que demostrin un valor afegit a la qualitat de vida dels pacients i / o en l'eficiència del sistema sanitari en diferents àmbits:
 • Oncologia (Càncer de Mama i Càncer de Pàncrees)
 • Hematologia (Mieloma Múltiple, Síndromes mielodisplàstiques i Leucèmia mieloide aguda)
 • Dermatologia (Psoriasi)
 • Reumatologia (Artritis Psoriàsica)
 • Gestió Sanitària
 • Farmàcia Hospitalària
 • Pacients (Oncologia, Hematologia, Dermatologia i Reumatologia)
 • Característiques principals
  A la III Edició del Premi a la Innovació en l'Àmbit Sanitari es concedeixen premis en les següents categories:
 • Premi Projecte d'innovació en Oncologia (Càncer de Mama i Càncer de Pàncrees)
 • Premi Projecte d'innovació en Hematologia (Mieloma Múltiple, Síndromes Mielodisplàstiques i Leucèmia mieloide aguda)
 • Premi Projecte d'innovació en Dermatologia (Psoriasi)
 • Premi Projecte d'innovació en Reumatologia (Artritis Psoriàsica)
 • Premi Projecte d'innovació en Gestió Sanitària
 • Premi Projecte d'innovació en Farmàcia Hospitalària
 • Premi Projecte d'innovació en Pacients (Oncologia, Hematologia, Dermatologia i Reumatologia)
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.premioinnovacionsanitaria.es/
  http://www.premioinnovacionsanitaria.es/wp-content/uploads/2018/10/Bases-de-la-convocatoria-Premio-Innovaci%C3%B3n-Sanitaria.pdf
  Requisits
 • El projecte o pràctica presentada ha d'haver estat posat en marxa i haver demostrat generar un valor per als pacients i el sistema sanitari, bé en termes de millora de la qualitat de vida dels pacients i / o en millora de l'eficiència en el servei sanitari
 • Es premiaran dins d'aquesta convocatòria innovacions en l'àmbit de la investigació bàsica i preclínica, provisió de serveis, millores en l'assistència al pacient, pràctiques assistencials o de gestió innovadores, etc..
 • Dotació
  Es premiarà un guanyador i un finalista en cada categoria. Els guanyadors rebran un premi de DEU MIL EUROS (10.000 €) i els finalistes de TRES MIL EUROS (3.000 €).
  Documentació
  Les candidatures s'han de presentar mitjançant el model de formulari publicat a la pàgina web www.premioinnovacionsanitaria.es i adjuntant la següent documentació:
 • Resum executiu del projecte (1 pàgina màxim, en format PDF)
 • Memòria descriptiva del projecte (6 pàgines màxim, en format PDF).
 • Descripció del grup de treball, (1 document en format PDF, 1 pàgina per CV)
 • Cartes de suport institucional (1 document en format PDF, 1 pàgina per carta)
 • Fotografia de l'equip del projecte (en color, en format JPG i de bona qualitat).
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-de-la-convocatoria-Premio-Innovación-Sanitaria.pdf
  Presentación-de-proyectos-Premio-Innovación-Sanitaria.pdf