Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La convocatòria persegueix premiar aquelles iniciatives ja realitzades o en curs que tinguin un fort component social i / o mediambiental en el sector sociosanitari i en la qual estiguin implicats de manera directa professionals del sector sanitari.
Característiques principals
 • Donar a conèixer iniciatives socials i mediambientalment solidàries en l'àmbit de la medicina i la salut.
 • Fomentar la Responsabilitat Social entre entitats, persones o empreses com per exemple empreses del sector sanitari, professionals de la salut, organitzacions del tercer sector en l'àmbit de la salut i el benestar.
 • Brindar un homenatge a les persones i entitats que han desenvolupat iniciatives social o mitjà ambientalment responsables en l'àmbit de la medicina, la salut i el benestar.
 • Oferir vies de promoció i reconeixement a iniciatives social o mediambientalment responsables en l'àmbit de la medicina, la salut i el benestar.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://dkvseguros.com/premios-medicina-y-solidaridad-dkv/vi
  https://docs.dkvseguros.com/pdf/uploads/premios-medicina-y-solidaridad-dkv-folleto.pdf?_ga=2.252203147.381614107.1544690478-1070848178.1544690478
  https://docs.dkvseguros.com/pdf/uploads/bases-vi-premios.PDF?_ga=2.223615195.1993757617.1544691072-530106560.1544691072
  Impresos (URL)
  https://dkvseguros.com/premios-medicina-y-solidaridad-dkv/solicitud
  Requisits
 • Persones, empreses o entitats privades sense ànim de lucre, constituïdes legalment com a fundacions, associacions, cooperatives, federacions o altres entitats socials que treballin en l'àmbit que emmarca la convocatòria.
 • Tenir projectes realitzats en els últims tres anys (a 15 de novembre de 2018) i/o en curs que puguin ser mesurables quant als seus resultats
 • Els projectes hauran de pertànyer a empreses, persones o entitats registrades a Espanya i amb domicili a Espanya amb independència del lloc en el qual es realitzi l'actuació.
 • Cada persona física o jurídica podrà presentar un únic projecte en una de les quatre categories obertes.
 • Dotació
  10.000€/categoria*. * Excepte el Premi ciutat de Màlaga que serà premiat amb 5.000€.

  Arxius

  Arxiu
  DKV premios-medicina-y-solidaridad-dkv-folleto.pdf
  DKV bases-vi-premios.pdf